20. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

 

  1. Predlog zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija;
  2. Razmatranje prijedloga zaključaka sa 16. sjednice Odbora;
  3. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 17.07.2018. 13:30h
Kraj događaja 17.07.2018. 15:00h