17. sjednica Administrativnog odbora

Lokacija: Plava sala


Dnevni red:

 

  • Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Odbora  
  1. Pokretanje postupka imenovanja jednog člana Savjeta Radio i Televizije Crne Gore;
  2. Predlog za imenovanje savjetnice potpredsjednika Skupštine Crne Gore, broj 00-63-14/17-145 od 17. oktobra 2017. godine; i
  3. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 23.10.2017. 13:00h
Kraj događaja 23.10.2017. 15:00h