13.sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Lokacija: Crveni salon


DNEVNI RED:

 

  1. Razmatranje predloga zaključaka sa 12.sjednice Odbora;
  2. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 23.10.2017. 13:00h
Kraj događaja 23.10.2017. 14:00h