13. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red:

-Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice-

-Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice-

  1. Predlog zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu
  2. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 16.11.2017. 11:00h
Kraj događaja 16.11.2017. 12:00h