122. sjednica Zakonodavnog odbora

Lokacija: Plavi salon


Dnevni red:

 

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima;
  2. Predlog zakona o dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu;
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka;
  4. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o osnovama obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore;
  5. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o statusu između Crne Gore i Evropske unije o aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori;
  6. Predlog zakona o pravima putnika u pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi;
  7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju.

 

Event Properties

Početak događaja 11.02.2020. 11:00h
Kraj događaja 11.02.2020. 13:00h