120. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Mjesto: Plava sala


DNEVNI RED

 

Konsultativno saslušanje guvernera Centralne banke Crne Gore, Radoja Žugića, na temu: „Pitanja sprovođenja moratorijuma na otplatu kreditnih obaveza građana Crne Gore i uloga Centralne banke Crne Gore u ovom procesu“.

Poslanici koji nijesu u mogućnosti da dođu, mogu da učestvuju u radu sjednice elektronskim putem.

 

Event Properties

Početak događaja 06.07.2020. 11:00h
Kraj događaja 06.07.2020. 12:00h