12. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Lokacija: Plava sala


DNEVNI RED:

 

  1. Predlog zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice:

Ministarstvo odbrane

Ministarstvo unutrašnjih poslova, i

Agenciju za nacionalnu bezbjednost  

  1. Tekuća pitanja

 

Event Properties

Početak događaja 23.10.2017. 10:00h
Kraj događaja 23.10.2017. 11:00h