112. sjednica Zakonodavnog odbora

Mjesto: Plava sala

 

Dnevni red

  1. Amandman na Predlog zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2018. godinu, koji je podnijela Vlada Crne Gore;
  2. Amandmani (4) na Predlog zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju, i to:

    - 3 amandmana koje su podnijeli poslanici/ce: Branka Tanasijević, Andrija Popović, Boris Mugoša i Marta Šćepanović i
    - 1 amandman koji je podnijela poslanica dr Draginja Vuksanović Stanković;

  3. Amandmani (2) na Predlog zakona o javno-privatnom partnerstvu, koje su podnijeli poslanici dr Draginja Vuksanović Stanković i mr Raško Konjević.

Event Properties

Početak događaja 06.12.2019. 14:30h
Kraj događaja 06.12.2019. 16:00h