111. sjednica Zakonodavnog odbora

Lokacija: Bijeli salon


Dnevni red:

 

  1. Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2020. godinu;
  2. Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2020. godinu;
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu;
  4. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

 

Event Properties

Početak događaja 05.12.2019. 9:30h
Kraj događaja 05.12.2019. 11:30h