11. sjednica Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva

Lokacija: Plava sala


DNEVNI RED: 

1. Razmatranje informacije o realizovanim aktivnostima radnih odbora i ostvarenom napretku, i predstavljanje finalnih predloga;
2. Razmatranje predloga/nacrta zakona i drugih akata koje su utvrdili radni odbori:
- Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, koji je utvrdio radni odbor 2;
3. Saradnja sa OEBS/ODIHR-om, Venecijanskom komisijom i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama;
4. Razmjena mišljenja povodom inicijative za izradu izbornog zakonika.

 

Napomena:

Povodom prve tačke dnevnog reda koordinatori radnih odbora, odnosno njihovi zamjenici su dužni da dostave pisanu informaciju o realizovanim aktivnostima radnog odbora i ostvarenom napretku, i predstave Odboru finalne predloge.

Event Properties

Početak događaja 10.12.2019. 14:00h
Kraj događaja 10.12.2019. 16:00h