106. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Mjesto: Plava sala

 

Dnevni red

  1. Konsultativno saslušanje (rasprava) na temu: „Izazovi u oblasti reforme pravosuđa i javne uprave i dalja izgradnja bilansa rezultata“

Event Properties

Početak događaja 30.06.2020. 10:00h
Kraj događaja 30.06.2020. 11:30h