106. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Mjesto: Plava sala

 

Dnevni red

  1. Predlog zakona o putevima;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju;
  3. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 02.03.2020. 10:00h
Kraj događaja 02.03.2020. 11:30h