105. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Plavi salon


DNEVNI RED:

  1. Predlog zakona o privrednim društvima;
  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju i
  1. Tekuća pitanja,

 

Event Properties

Početak događaja 24.02.2020. 11:00h
Kraj događaja 24.02.2020. 13:00h