102. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Lokacija: Crveni salon


DNEVNI RED:

 

  1. Godišnji izvještaj o radu Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu za 2019. godinu;
  2. Plan rada Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu za 2020. godinu;
  3. Utvrđivanje liste prijavljenih kandidata na Javni poziv za izbor četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika;
  4. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 05.03.2020. 14:00h
Kraj događaja 05.03.2020. 16:00h