101. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Lokacija: Plavi salon


                                                                                                    DNEVNI RED:

 

  1. Predlog zakona o alternativnom rješavanju sporova, koji je podnijela Vlada Crne Gore;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koji je podnijela Vlada Crne Gore.

 

Event Properties

Početak događaja 04.02.2020. 11:00h
Kraj događaja 04.02.2020. 13:00h