Ugovor za pružanje usluga za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore, Partija I

pdfUgovor broj 00-56/20-20/12

Ugovor za pružanje usluga za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motomih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore, Partija II

pdfUgovor broj 00-56/20-20/13 

Ugovor za pružanje usluga za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motomih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore, Partija III

pdfUgovor broj 00-56/20-20/14

II godišnji ugovor za nabavku usluga fiksne telefonije - Partija II

pdfUgovor broj 00-56/20-7/7

II godišnji ugovor za nabavku usluga fiksne telefonije-partija I

pdfUgovor broj 00-56/20-7/6

I Godišnji ugovor za nabavku goriva za putnička motorna vozila za potrebe Skupštine Crne Gore

pdfUgovor broj 00-56/19-292/14

Okvirni sporazum za nabavku goriva za putnička motorna vozila za potrebe Skupštine Crne Gore

pdfOkvirni sporazum broj 00-56/19-292/13

I godišnji ugovor za nabavku usluga hotelskog smještaja u Podgorici, u hotelu sa četiri zvjezdice, na godišnjem nivou potreba

pdfUgovor broj 00-56/19-288/14

Okvirni Sporazum za nabavku usluga hotelskog smještaja u Podgorici, u hotelu sa četiri zvjezdice, na godišnjem nivou potreba

pdfOkvirni sporazum broj 00-56/19-288/13

Ugovor za nabavku usluga prevoza u slobodnom prevozu - Partija II

pdfUgovor broj 00-56/19-277/12

Ugovor za nabavku usluga prevoza u slobodnom prevozu - Partija I

pdfUgovor broj 00-56/19-277/11

Ugovor za nabavku usluga parkinga

pdfUgovor broj 00-56/19-302/13

Ugovor za nabavku dva nova putnička motorna vozila

pdfUgovor broj 00-56/19-247/13

Ugovor za nabavku informatičke opreme

pdfUgovor broj 00-56/19-241/10

II godišnji ugovor za nabavku usluga održavanja Data centra i mrežne infrastrukuture.

pdfUgovor broj 00-56/19-221/3

Ugovor za nabavku usluga osiguranja 310 poslanika i zaposlenih-Partija I

pdfUgovor broj 00-56/19-177/15

Ugovor za nabavku usluga snadbijevanja aviokartama u avio saobraćaju

pdfUgovor broj 00-56/19-122/18 

Obavještenje o raskidu ugovora 00-56/19-122/18

Ugovor za nabavku usluga osiguranja 310 poslanika i zaposlenih-Partija II

pdfUgovor broj 00-56/19-177/16

II godišnji ugovor za nabavku usluga zakupa poslovnog prostora-partija II

II godišnji ugovor za nabavku usluga zakupa poslovnog prostora-partija I

pdfII godišnji ugovor broj 00-56/19-127/3

Ugovor za nabavku multimedijske opreme

pdfUgovor broj 00-56/19-109/11

Ugovor za nabavku dnevne i nedjeljne štampe

pdfUgovor broj 00-56/19-94/10

Ugovor za nabavku agencijskih usluga rezervacije hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu

pdfUgovor broj 00-56/19-24/28

Ugovor za nabavku licenci za centralne jedinice sa pratećim softverom i DANTE softver

pdfUgovor broj 00-56/19-48/6

Ugovor za nabavku agencijskih usluga rezervacije ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima

pdfUgovor broj 00-56/19-23/20

Prvi godišnji ugovor za nabavku usluga fiksne telefonije - Partija II

pdfUgovor broj 00-56/18-359/22

Okvirni sporazum za nabavku usluga fiksne telefonije- Partija II 

pdfOkvirni sporazum broj 00-56/18-359/21

I godišnji ugovor za nabavku usluga fiksne telefonije-partija I

pdfUgovor broj 00-56/18-359/20

Okvirni sporazum za nabavku usluga fiksne telefonije-partija I 

pdfOkvirni sporazum broj 00-56/18-359/19

II godišnji za nabavku usluga mobilne telefonije

pdfUgovor broj 00-56/18-358/4

Ugovor za nabavku usluge servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila PARTIJA III

pdfUgovor broj 00-56/18-271/15

Ugovor za nabavku usluge servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila PARTIJA II 

pdfUgovor broj 00-56/18-271/14

Ugovor za nabavku usluge servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila PARTIJA I

pdfUgovor broj 00-56/18-271/13

Ugovor za nabavku usluga parkinga 

pdfUgovor broj 00-56/18-291/13

Ugovor za nabavku usluga hotelskog smještaja u Podgorici, u hotelu sa četiri zvjezdice

pdfUgovor broj 00-56/18-276/4

Ugovor za nabavku usluga prevoza u slobodnom prevozu Partija II

pdfUgovor broj 00-56/18-226/13

Ugovor za nabavku usluga prevoza u slobodnom prevozu Partija I

pdfUgovor broj 00-56/18-226/12

II godišnji Ugovor za nabavku goriva za putnička motorna vozila za potrebe Skupštine Crne Gore 

pdfUgovor broj 00-56/18-270/3

I godišnji ugovor za nabavku usluga održavanja Data centra i mrežne infrastrukture 

pdfUgovor broj 00-56/18-174/12

Okvirni sporazum za nabavku usluga održavanja Data centra i mrežne infrastrukture

pdfOkvirni sporazum broj 00-56/18-174/11

Ugovor za nabavku usluga osiguranja poslanika i zaposlenih, Partija I

pdfUgovor broj 00-56/18-145/13

Ugovor za nabavku usluga osiguranja poslanika i zaposlenih, Partija II

pdfUgovor broj 00-56/18-145/14

Ugovor za nabavku informatičke opreme, Partija II

pdfUgovor broj 00-56/18-131/13

Ugovor za nabavku informatičke opreme, Partija I

pdfUgovor broj 00-56/18-131/12

Ugovor za nabavku agencijskih usluga rezervacije ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima

pdfUgovor broj 00-56/18-124/16

Ugovor za nabavku usluga snabdijevanja aviokartama u aviosaobraćaju

pdfUgovor broj 00-56/18-85/19
I godišnji ugovor o zakupu poslovnog prostora-partija II

pdfUgovor broj 00-56/18-19/13
Okvirni sporazum o zakupu poslovnog prostora-partija II

pdfOkvirni sporazum Partija II broj 00-56/18-19/12
Ugovor za nabavku dnevne i nedjeljne štampe

pdfUgovor broj 00-56/18-63/10

Ugovor za nabavku usluga održavanja audio-video opreme i pratećeg softvera

pdfUgovor broj 00-56/18-78/10

Ugovor za nabavku kamera

pdfUgovor broj 00-56/18-40/10

Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala

pdfUgovor broj 00-56/18-36/15 

I godišnji ugovor o zakupu poslovnog prostora-partija I

pdfUgovor broj 00-56/18-19/11 

pdfAnex ugovora za zakup poslovnog prostora-partija I, broj 00-56/18-19/14

Okvirni sporazum o zakupu poslovnog prostora-partija I

pdfOkvirni sporazum broj 00-56/18-19/10

Ugovor za nabavku štampanog materijala- partija II

pdfUgovor broj 00-56/16-103/28  

Ugovor za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila- partija III

pdfUgovor broj 00-56/17-50/18/1 

Ugovor za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore, Partija II

pdfUgovor broj 00-56/17-50/19

Ugovor za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila- partija I

pdfUgovor broj 00-56/17-50/18

Ugovor za nabavku usluga fiksne telefonije
pdfUgovor broj 00-56/17-117/10

Ugovor za nabavku usluga mobilne telefonije
pdfUgovor broj 00-56/16-101/7

Okvirni sporazum za nabavku usluga mobilne telefonije
pdfOkvirni sporazum broj 00-56/16-101/33 

Ugovor za nabavku usluga hotelskog smještaja u Podgorici, u hotelu sa četiri zvjezdice, na godišnjem nivou potreba za potrebe Skupštine Crne Gore

pdfUgovor broj 00-56/17-58/14

Okvirni sporazum za nabavku usluga hotelskog smještaja u Podgorici, u hotelu sa četiri zvjezdice, na godišnjem nivou potreba za potrebe Skupštine Crne Gore

pdfOkvirni sporazum 00-56/17-58/13

Ugovor za nabavku goriva za putnička motorna vozila

pdfUgovor broj 00-56/17-75/12
Okvirni sporazum za nabavku goriva za putnička motorna vozila

pdfOkvirni sporazum 00-56/17-75/13
Ugovor za nabavku usluga neživotnog osiguranja-osiguranje, registracija i tehnički pregled putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore

Ugovor za nabavku usluga parking servisa

pdfUgovor broj 00-56/17-121/13

Ugovor za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore, Partija II

pdfUgovor broj 00-56/17-50/19

Ugovor za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore, Partija I

pdfUgovor broj 00-56/17-50/18

Ugovor za nabavku usluga prevoza učenika osnovnih škola u slobodnom prevozu

pdfUgovor broj 00-56/17-67/13

Ugovor za nabavku usluga prevoza putnika (poslanika, službenika, delegacija i sl.)

pdfUgovor broj 00-56/17-67/14

Ugovor za nabavka podnih obloga - itisoni za lože u Plenarnoj sali Skupštine Crne Gore

pdfUgovor broj 00-56/16-77/23

Ugovor za nabavku tekućeg održavanja građevinskog objekta – proširenje video nadzora Skupštine Crne Gore

pdfUgovor broj 00-56/16-92/21
Drugi godišnji ugovor za nabavku usluga održavanja opreme DATA centra i mrežne infrastrukture Skupštine Crne Gore

pdfII godišnji ugovor broj 00-56/17-47/3
Ugovor za nabavku usluga medijskog arhiva

pdfUgovor broj 00-56/17-46/10
Ugovor za nabavku usluga osiguranja, partija I

pdfUgovor broj 00-56/17-42/15

Ugovor za nabavku usluga osiguranja, partija II

pdfUgovor broj 00-56/17-42/16

Ugovor za nabavku Opreme za informaciono – komunikacione tehnologije, PARTIJA I: Notebook računari, radne stanice, Tv aparati, projektor i softver,ROBE, 26. jul 2017. god

pdfUgovor broj 00-56/17-36/12

Ugovor za nabavku usluge izrade, održavanja i dogradnje softvera , USLUGE, 20. jul 2017. god.

pdfUgovor broj 00-56/17-38/10

Ugovor o nabavci opreme za informaciono-komunikacione tehnologije, Partija II: iPad WiFi, iPad Cellular i MacBook Air ili ekvivalenti

pdfUgovor broj 00-56/17-36/13

Ugovor za nabavku vizit karata

pdfUgovor broj 00-56/17-29/19

 Ugovor za nabavku pretplate za novinski servis

pdfUgovor broj 00-56/17-33/9
Ugovor za pružanje usluga snabdijevanja aviokartama u avio saobraćaju

pdfUgovor broj 00-56/16-76/25
Ugovor za nabavku usluga zakupa poslovnog prostora

pdfUgovor broj 00-56/17-25/9
Ugovor za nabavku dnevne i nedjeljne štampe

pdfUgovor broj 00-56/17-26/9

Ugovor za nabavku usluga servisiranja jednog fotokopir aparata marke Ricoh Aficio MP C3000

pdfUgovor broj 00-56/16-44/16

Ugovor za nabavku sredstava za higijenu
pdfUgovor broj 00-56/17-18/4
Ugovor za nabavku usluge sistemskog rješenja za backup podataka-software za disaster recovery i backup rješenje sa pretećom opremom

pdfUgovor broj 00-56/16-100/9

Ugovor za nabavku cvjetnih aranžmana

pdfUgovor broj 00-56/17-21/9

Ugovor za nabavku usluga pranja vozila

pdfUgovor broj 00-56/17-13/10
Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala – Partija I

pdfUgovor broj 00-56/16-103/26
Ugovor za nabavku poštanskih usluga

pdfUgovor broj 00-56/17-12/9

Ugovor za nabavku birotehničkog materijala

pdfUgovor broj 00-56/16-104/10

Ugovor za nabavku usluga održavanja audio-video opreme i pratećeg softvera

pdfUgovor broj 00-56/17-9/9

Ugovor za nabavku fotokopir aparata

pdfUgovor broj 00-56/16-37/26

Ugovor za nabavku zbirke važećih propisa i pravnih akata

pdfUgovor broj 00-56/16-85/9

Ugovor za nabavku usisivača sa propratnom opremom, partija I

pdfUgovor broj 00-56/16-95/11

Ugovor za nabavku usluga tapaciranja namještaja

pdfUgovor broj 00-56/16-96/9

Ugovor za nabavku radne odjeće

pdfUgovor broj 00-56/16-89/11 

Ugovor za nabavku novogodišnjih paketića

pdfUgovor broj 00-56/16-94/25 

Ugovor za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila, partija IV

pdfUgovor broj 00-56/16-71/21 

Ugovor za nabavku građevinskih radova na DATA centru Skupštine Crne Gore

pdfUgovor broj 00-56/16-90/10 

Ugovor za nabavku usluga izrade projektne dokumentacije za projekat mutlimedije u salama i salonima Skupštine Crne Gore

pdf Ugovor broj 00-56/16-86/10

Ugovor o pružanju usluga obnove softverskih licenci i proširenja softvera za zaštitu informacionog sistema

pdfUgovor broj 00-56/16-87/10

Ugovor za nabavku usluga cloud arhiva

pdfUgovor btoj 00-56/16-80/9

Ugovor za nabavku usluga fiksne telefonije sa primarnim ISDN-om

pdfUgovor broj 00-56/16-29/28

Ugovor za nabavku usluga simetričnog Internet pristupa, jedne simetrične Internet optičke linije i 5 javnih IP adresa

pdfUgovor broj 00-56/16-29/26

Ugovor za nabavku usluga oglašavanja u dnevnim novinama

pdfUgovor broj 00-56/16-73/10

Ugovor za nabavku usluga hotelskog smještaja

pdfUgovor broj 00-56/16-78/3

Ugovor za nabavku usluga neživotnog osiguranja-osiguranje, registracija i tehnički pregled putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore

pdfUgovor broj 00-56/16-21/25

Ugovor za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore, za partiju I

pdfUgovor broj 00-56/16-71/17

Ugovor za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore, za partiju II

pdfUgovor broj 00-56/16-71/18

Ugovor za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore, za partiju III

pdfUgovor broj 00-56/16-71/19

Ugovor za nabavku usluge zakupa telekomunikacionih linkova i usluge kablovske televizije

pdfUgovor broj 00-56/16-70/9

Okvirni sporazum za usluge održavanja opreme Data centra i mrežne infrastrukture Skupštine Crne Gore

pdfOkvirni sporazum  broj 00-56/16-66/10 

Ugovor za usluge održavanja opreme Data centra i mrežne infrastrukture Skupštine Crne Gore

pdfUgovor broj 00-56/16-66/11

Ugovor za nabavku vitrina za protokolarne poklone

pdfUgovor broj 00-56/16-68/10

Ugovor za nabavku ormara za poštu

pdfUgovor broj 00-56/16-68/11

Ugovor za nabavku usluge prevoza učenika osnovnih škola u slobodnom prevozu za potrebe održavanja Demokratskih radionica ,,Barbara Pramer''

pdfUgovor broj 00-56/16-60/15

Ugovor za nabavku usluge prevoza putnika (poslanika, službenika, delegacija i sl.) u slobodnom prevozu

pdfUgovor broj 00-56/16-60/16

Ugovor za nabavku usluga održavanja audio - video opreme i pratećeg softvera

pdfUgovor broj 00-56/16-54/10

Ugovor za nabavku kuhinja sa ugradnom tehnikom i pratećom opremom

pdfUgovor broj 00-56/16-47/12

Ugovor za nabavku konferencijskog sistema sa audio-video opremom

pdfUgovor broj 00-56/16-50/12

Ugovor za nabavku usluga medijskog arhiva

pdfUgovor broj 00-56/16-65/9

Ugovor za nabavku usluga osiguranja-partija II

pdfUgovor broj 00-56/16-64/12

Ugovor za nabavku usluga osiguranja-partija I

pdfUgovor broj 00-56/16-64/11

Ugovor za nabavku opreme za koričenje štampanog materijala

pdfUgovor broj 00-56/16-39/17 

Ugovor za nabavku notebook računara, periferija, wi-fi sistema, multimedije i bezbjedonosnog softvera

pdfUgovor broj 00-56/16-39/15

Ugovor za nabavku iMac, Ipad ili ekvivalenata

pdfUgovor broj 00-56/16-39/16

Ugovor za nabavku zastava

pdfUgovor broj 00-56/16-32/19

Ugovor za nabavku rezervnih djelova za fotokopir aparat Ricoh Aficio

pdfUgovor broj 00-56/16-43/9

Ugovor za nabavku štampanog materijala

pdfUgovor broj 00-56/15-68/42

Ugovor za zakup poslovnog prostora

pdfUgovor broj 00-56/16-38/10

Ugovor za servisiranje jednog fotokopir aparata marke Konika Minolta bizhub 751-SET

pdfUgovor-broj 00-56/16-34/11

Ugovor za nabavku dva nova putnička vozila

pdfUgovor broj 00-56/16-24/14

Ugovor za nabavku usluga servisiranja fotokopir aparata  Canon IR 6001

pdfUgovor broj 00-56/16-10/12

Ugovor za nabavku rezervnih djelova za fotokopir aparat Konika Minolta

pdfUgovor broj 00-56/16-9/14

Ugovor za nabavku rezervnih djelova za fotokopir aparat Canon IR 6001

pdfUgovor broj 00-56/16-9/13

Ugovor za nabavku pretplate za novinski servis

pdfUgovor broj 00-56/16-13/9

Ugovor za nabavku poštanskih usluga

pdfUgovor broj 00-56/16-12/-9

Ugovor za nabavku fotoaparata

pdfUgovor broj 00-56/16-22/12

Ugovor za nabavku dnevne i nedjeljne štampe

pdfUgovor broj 00-56/16-14/11

Ugovor za nabavku usluga pranja vozila

pdfUgovor broj 00-56/16-16/9

Ugovor za nabavku vizit karata

pdfUgovor broj 00-56/16-7/16

Ugovor za nabavku kancelarijskih potrepština

pdfUgovor broj 00-56/16-6/10

Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala

pdfUgovor broj 00-56/15-68/41

Ugovor za nabavku birotehničkog materijala

pdfUgovor broj 00-56/15-68/40

Ugovor o nabavci cvijetnih aranžmana

pdfUgovor broj 00-56/16-8/10

Ugovor o nabavci sredstava za higijenu

pdfUgovor broj 00-56/16-5/13

Ugovor za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila, partija II

pdfUgovor broj 00-56/15-67/11

Ugovor za nabavku softvera za kadrovsku evidenciju, obračun plata, blagajnu, vozni park i sistem obavještavanja SMS-om

pdfUgovor broj 00-56/15-65/11

Ugovor za tekuće održavanje građevinskih objekata

pdfUgovor broj 00-56/15-66/11

Ugovor o izradi politika, procedura i pravilnika za IT

pdfUgovor broj 00-56/15-64/9

Ugovor o nabavci usluga

pdfUgovor broj 00-56/15-63/9

Ugovor za novogodišnje paketiće

pdfUgovor broj 00-56/15-62/14

Ugovor za Softver za osnovna sredstva

pdfUgovor 00-56/15-60/11

Ugovor za nabavku godišnje licence za Katalog propisa

pdfUgovor 00-56/15-59/9

Ugovor o nabavci ENG kamkodera sa pratećom opremom

pdfUgovor broj 00-56/15-53/13

Ugovor za nabavku antivirusa

pdfUgovor broj 00-56/15-58/9

Ugovor za nabavku ENG rasvjete sa pratećom opremom

pdfUgovor broj 00-56/15-54/10

Okvirni sporazum za nabavku goriva za putnička motorna vozila (euro super 98 i euro dizel)

pdfOkvirni sporazum 00-56/15-49/13

 Ugovor za nabavku goriva za putnička motorna vozila (euro super 98 i euro dizel)

pdfUgovor broj 00-56/15-49/14

Ugovor za nabavku usluga Cloud arhive

pdfUgovor broj 00-56/15-55/9

Ugovor za izbor putničke agencije za pružanje usluga snabdijevanja aviokartama u avio saobraćaju

pdfUgovor broj 00-56/15-38/24

II godišnji ugovor za pružanje usluga hotelskog smještaja

pdfUgovor broj 00-56/15-50/2

Ugovor za nabavku dnevne i nedjeljne štampe

pdfUgovor broj 00-56/15-48/9

Ugovor za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila-partija I

pdfUgovor broj 00-56/15-25/25

Ugovor za nabavku tri nova putnička motorna vozila

pdfUgovor broj 00-56/15-37/11

Ugovor za nabavku softverskog rješenja za fonografske zapise

pdfUgovor broj 00-56/15-44/9

Ugovor za nabavku informaticke opreme, partija II

pdfUgovor broj 00-56/15-29/17

Ugovor za nabavku usluga medijskog arhiva

pdfUgovor broj 00-56/15-35/11

Ugovor za nabavku usluga osiguranja, partija I

pdfUgovor broj 00-56/15-34/12

Ugovor za nabavku usluga dopunskog osiguranja

pdfUgovor broj 00-56/15-42/9

Ugovor za nabavku informatičke opreme, partija I

pdfUgovor broj 00-56/15-29/16

Ugovor za nabavku informatičke opreme, partija III

pdfUgovor broj 00-56/15-29/18

Ugovor za nabavku usluga zakupa telekomunikacionih linkova

pdfUgovor broj 00-56/15-32/9

Ugovor za nabavku diktafona, 03.07.2015.

pdfUgovor broj 00-56/15-33/9

Ugovor za nabavku usluga prevoza za potrebe Demokratskih radionica '''Barbara Pramer', 17.06.2015. godine

pdfUgovor broj 00-56/15-21/17

Ugovor o nabavcikancelarijskih potrepština za potrebe Skupštine Crne Gore za 2015.godinu

pdfUgovor broj: 00-56/15-12/9

Ugovor o nabavci hrane i pića za potrebe održavanja Demokratskih radionica „Barbara Pramer“, do 31.12.2015. godine

pdfUgovor broj: 00-56/15-22/6

Ugovor o nabavci materijala za posebne namjene, ROBE; 22.04.2015.

pdfUgovor broj: 00-56/15-19/6

Ugovor o nabavci visit karata, ROBE; 20.04.2015.

pdfUgovor broj: 00-56/15-15/8

Ugovor o nabavci sredstava za higijenu, ROBE; 17.04.2015.

pdfUgovor broj: 00-56/15-5/16 

Ugovor o nabavci rezervnih djelova za fotokopir aparat Ricoh Aficio MP C3000-partija III, ROBE; 17.04.2015.

pdfUgovor broj: 00-56/15-14/10

Ugovor o nabavci rezervnih djelova za fotokopir aparat Canon IR 6001-partija II, ROBE; 17.04.2015.

pdfUgovor broj: 00-56/15-14/9

Ugovor o nabavci usluga pranja putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore, USLUGE; 15.04.2015.

pdfUgovor broj: 00-56/15-8/7

III godišnji ugovor o nabavci goriva , ROBE, 14.04.2015.

pdfUgovor boroj 00-56/15-20/2

Ugovor o nabavci neživotnog osiguranja, registracija i tehnički pregled motornih vozila Skupštine Crne Gore, USLUGE, 09.04.2015.

pdfUgovor broj 00-56/15-13/16

Ugovor o nabavci  usluga servisiranja fotokopir aparata - partija I, USLUGE, 03.04.2015.

pdfUgovor broj: 00-56/15-10/8

Ugovor o nabavci  pretplate za novinarske servise, USLUGE, 03.04.2015.

pdfUgovor broj: 00-56/15-11/6

Ugovor o javnoj nabavci cvijetnih aranžmana - ROBA, 24.03.2015. godine

pdfUgovor broj: 00-56/15-9/6

Ugovor o javnoj nabavci dnevne i nedjeljne štampe – ROBA, 20.03.2015. godine

pdfUgovor broj: 00-56/15-6/6

Ugovor o javnoj nabavci štampanog materijala-partija III– ROBA, 19.03.2015. godine

pdfUgovor broj: 00-56/15-43/54

Ugovor o javnoj nabavci radne odjeće za potrebe Skupštine Crne Gore – robe, 02.03.2015. godine

pdfUgovor br 00-56/15-53/10

Ugovor o javnoj nabavci birotehničkog materijala - Partija II, robe, 20.02.2015. godine

pdfUgovor broj 00-56/15-43/53

Ugovor o javnoj nabavci kancelarijskog materijala - Partija I, robe, 10.02.2015. godine

pdfUgovor broj 00-56/15-43/52

Ugovor o javnoj nabavci usluga štampanja flajera (sa dizajnom, prelomom i pripremom za štampu) – Partija I, usluge, 16.12.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-46/25

Ugovor za nabavku godišnje licence za korišćenje mrežne verzije elektronske zbirke propisa, za potrebe Skupštine Crne Gore, usluge, 09.12.2014.

pdfUgovor broj 00-56/14-50/8

Ugovor o javnoj nabavci usluga štampanja istraživačkih radova i zbornika istraživačkih radova (sa dizajnom, prelomom i pripremom za štampu) – Partija II, usluge, 10.11.2014. godine.

pdfUgovor broj 00-56/14-46/26

 Ugovor o javnoj nabavci usluga hotelskog smještaja u Podgorici u hotelu sa četiri zvjezdice, na godišnjem nivou potreba, usluge, 28.10.2014. godine.

pdfUgovor broj 00-56/14-33/31

Ugovor za nabavku usluga snabdijevanja aviokartama u avio saobraćaju, usluge, 27.10.1014. godine.

pdfUgovor broj 00-56/14-47/19

Ugovor o nabavci roba - četiri nova putnička vozila

pdfUgovor broj 00-56/14-38/18

Ugovor o nabavci strukturnog kablovskog sistema lokalne računarske mreže i AP uređaja,  koja obuhvata i konfiguraciju firewall uređaja i switch-eva računarske mreže kao i instalaciju i konfiguraciju serverske infrastrukture u objektu Skupštine Crne Gore u ulici Novaka Miloševa b.b., robe, 19.09.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-44/12

Ugovor o nabavci usluga neživotnog osiguranja-osiguranje, registracija i tehnički pregled putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore, do 31.01.2015. godine, usluge, 15.08.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-15/38

Ugovor o javnoj nabavci usluga Dopunskog osiguranja poslanika i zaposlenih- Partija II, usluge, 08.08.2014.godine

pdfUgovor broj 00-56/14-39/11

Ugovor o javnoj nabavci usluga kolektivnog kombinovanog osiguranja poslanika i zaposlenih - Partija I, usluge, 08.08.2014.godine

pdfUgovor broj 00-56/14-39/10

Ugovor o javnoj nabavci usluga medijskog arhiva za potrebe Skupštine Crne Gore, usluge, 01.08.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-36/12

Ugovor o javnoj nabavci  materijala za posebne namjene za potrebe Skupštine Crne Gore, robe, 22.07.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-40/6

Ugovor o javnoj nabavci računarske-kompjuterske opreme, robe, 26.06.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-32/17

Ugovor o javnoj nabavci zastava za potrebe Skupštine Crne Gore, robe, 24.06.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-35/7

Ugovor o javnoj nabavci usluga servsiranja i održavanja službenog putničkog motornog vozila Skupštine Crne Gore, usluge, 25.06.2014. godine, - Partija III

pdfUgovor broj 00-56/14-25/25

Ugovor o javnoj nabavci usluga servsiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore, usluge, 25.06.2014. godine, - Partija I

pdfUgovor btoj 00-56/14-25/24

Ugovor za nabavku kancelarijskih potrepština za potrebe Skupštine Crne Gore, robe, 18.06.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-34/6

Ugovor o javnoj nabavci usluga štampanja (sa dizajnom i pripremom) fonografskih zapisa iz 2013. godine i štampa Izvještaja o radu Skupštine Crne Gore za 2013. godinu, usluge, 09.06.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-16/17

Ugovor o nabavci cvjetnih aranžmana za potrebe Skupštine Crne Gore, robe, 17.04.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-9/8

Drugi godišnji Ugovor za nabavku goriva za motorna vozila (euro super 98 i euro dizel), roba, 28.03.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-8/2

Ugovor o nabavci usluge pretplate za agencijski informativni servis, usluge, 27.03.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-11/6

Ugovor o nabavci usluga servisiranja dva fotokopir aparata marke Canon IR 6001, jednog fotokopir aparata marke Canon IR 1210 i jednog fotokopir aparata marke Canon IR 1510  - PARTIJA I,usluge, 27.03.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-13/7

Ugovor o nabavci dnevne i nedeljne štampe za potrebe Skupštine Crne Gore, roba, 25.03.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14- 5/6 

Ugovor o nabavci usluga pranja putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore, usluge, 26.03.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-7/6

Ugovor o nabavci sredstava za higijenu za potrebe Skupštine Crne Gore, roba, 25.03.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-6/7

Ugovor o nabavci  novogodišnjih paketića, robe, 16.01.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-66/8

Ugovor o nabavcki računarske -kompjuterske opreme - partija III, robe, 23.12.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-50/46

Ugovor o nabavcki računarske -kompjuterske opreme - partija II, robe, 23.12.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-50/45

Ugovor o nabavci usluge štampanja (sa dizajnom i pripremom) fonografskih bilježaka iz 2012. godine i štampa Izvještaja o radu Skupštine Crne Gore za period do kraja proljećnjeg zasijedanja u 2013. godini, usluge, 05.12.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-63/16

Ugovor o nabavci telefonske centrale za potrebe Skupštine Crne Gore, robe, 18.11.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-64/6 
Ugovor o nabavci godišnje licence za korišćenje mrežne verzije elektronske zbirke propisa, za potrebe Skupštine Crne Gore, usluge, 21.10.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-62/6
Ugovor o nabavci štampanja istraživačkih radova i zbornika istraživačkih radova - Partija I,usluge 09.10.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-54/16
Ugovor o nabavci usluga snabdijevanja aviokartama u aviosaobracaju, usluge, 30.09.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-53/23
Ugovor o nabavci materijala za posebne namjene za potrebe Skupštine Crne Gore, robe, na datum 27.09.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-58/8
Ugovor o nabavci godišnje licence za Kaspersky Anti-Spam for Linux EEMEA Edition za potrebe Skupštine Crne Gore, usluga, 16.09.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-57/6
Ugovor o nabavci štampanog materijala - Partija III, robe,23.08.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-39/34
Ugovor o nabavci kancelarsjkog materijala - Partija I, robe,23.08.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-39/32
Ugovor o javnoj nabavci birotehničkog materijala - Partija II, robe,19.08.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-39/33
Ugovor o nabavci usluga dopunskog osiguranja poslanika i zaposlenih - Partija II, usluge, 05.08.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-46/9
Ugovor o nabavci usluga kombinovanog kolektivnog osiguranja poslanika i zaposlenih - Partija I, usluge,05.08.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-46/8
Ugovor o nabavci baze časopisa iz oblasti prava, nabavka kolekcije stručnih akademskih knjiga i nabavka kolekcije članaka spoljnopolitičkog sadržaja, za potrebe Skupštine Crne Gore, usluge, 05.08.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-45/6
Ugovor o javnoj nabavci protokolarnih poklona za potrebe Skupstine Crne Gore, robe, 02.07.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-40/6
Ugovor o nabavci vizit karata za potrebe Skupstine Crne Gore, robe, 21.06.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-30/16
Ugovor o nabavci medijskog arhiva - partija II, usluge, 21.06.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-33/18
Ugovor o nabavci videoagenijskih usluga - Partija I, usluge, 21.06.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-33/17
Ugovor o nabavci pružanja usluga hotelskog smjestaja u Podgorici, u hotelima sa cetiri zvjezdice, na godišnjem nivou potreba, usluge, na datum 07.06.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-26/17 
Ugovor o nabavci usluga servisiranja i odrzavanja sluzbenih putnickih motornih vozila Skupstine Crne Gore - Partija I, usluge, na datum 03.06.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-21/24 
Ugovor o nabavci usluga servisiranja dva fotokopir aparata marke Canon IR 6001, jednog fotokopir aparata marke Canon IR 1210 i jednog fotokopir aparata marke Canon IR 1510, Partija I, usluge

pdfUgovor broj 00-56/13-29/7 
"Exhana" d.o.o., sa sjedištem u Podgorici
Predmet ovog ugovora je nabavka kancelarijskih potrepština za potrebe Skupštine Crne Gore za 2013.godinu

pdfUgovor broj 00-56/13-22/11 
"Jugopetrol" AD Kotor, sa sjedištem u Kotoru,Trg Mata Petrovića
Predmet ovog ugovora je nabavka goriva za motorna vozila (euro super 98 i euro dizel), prema Pozivu za javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za nabavku robe broj 001/2013 od 27. februara 2013. godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 00-56/13-19/12 od 3. aprila 2013. godine i prema ponudin ponuđača br.00-56/13-19/8 od 22.marta 2013.godine

pdfUgovor broj 00-56/13-19/14
"S Press" d.o.o.za distribuciju štampe sa sjedištem u Podgorici
Predmet ovog ugovora je isporuka dnevne i nedjeljne štampe za potrebe Skupštine Crne Gore u 2013.godini

docUgovor broj 00-56/13-2/7 
"Veletex" a.d., sa sjedištem u Podgorici, Cijevna bb
Predmet ovog ugovora je nabavka sredstava za higijenu za potrebe Skupštine Crne Gore za 2013.godinu

docUgovor broj 00-56/13-3/7 
"Smart-consulting" ,sa sjedištem u Podgorici, Ulica Vijenac Danila Kiša br.5
Predmet javne nabavke je nabavka usluga izrade aplikacije za automatizaciju popisa osnovnih sredstava sa pratećim hardverom, odnosno rješenje za popis osnovnih sredstava Skupštine Crne Gore, a koje se sastoji od isporuke programske opreme (softvera) za implementacijom programskog rješenja

docUgovor broj 00-56/13-7/6
"Koljenšić" d.o.o., sa sjedištem u Podgorici, Ulica Ksenije Cicvarić br.18
Predmet ovog ugovora je nabavka usluga pranja putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore do kraja 2013. godine

docUgovor broj 00-56/13-8/8
"Infomont" d.o.o.,sa sjedištem u Podgorici, Ulica Bohinjska 1A
Predmet ovog ugovora je nabavka usluge pretplate za agencijski informativni servis

docUgovor broj 00-56/13-10/9
"Cvjetni kutak" d.o.o., sa sjedištem u Podgorici, Ul Bokeška 18
Predmet ovog ugovora je nabavka cvijetnih aranžmana za potrebe Skupštine Crne Gore u 2013.godini

docUgovor broj 00-56/13-9/9 
"Globex" d.o.o.,sa sjedištem u Podgorici, Ulica Kralja Nikole 101
Predmet ovog ugovora je nabavka usluga obezbjeđivanja direktih prenosa sjednica Skupštine Crne Gore na internetu (live streaming)

docUgovor broj 00-56/13-10/8
"Lovćen" osiguranje a.d., sa sjedištem u Podgorici
Predmet ovog ugovora je nabavka usluga neživotnog osiguranja – osiguranje, registracija i tehnički pregled vozila Skupštine Crne Gore

docUgovor broj 00-56/13-18/10