pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke za nabavku usluga zakupa telekomunikacionih linkova i usluge kablovske televizije, po partijama 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke za nabavku materijala sa štampom 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke za nabavku usluga medijskog arhiva 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke za nabavku prehrambenih proizvoda 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke za nabavku usluge redovnog servisa dva fotokopir aparata marke Canon 6565i, na godišnjem nivou potreba 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku usluge održavanja softverskog paketa za upravljanje konferencijskim sistemom Plave sale i Plavog salona za potrebe Skupštine Crne Gore

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke video i audio opreme za potrebe Skupštine Crne Gore 

pdfZahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku osiguranja 310 poslanika i zaposlenih u Skupštini Crne Gore