O Dječjem parlamentu

Dječji parlament organizuju Skupština Crne Gore i NVO Centar za prava djeteta, povodom 20. novembra, Dana usvajanja UN Konvencije o pravima djeteta.. Tokom zasijedanja na pitanja učenika osnovnih i srednjih škola iz čitave Crne Gore, predstavnika lokalnih dječjih parlamenata, odgovaraju poslanici, ministri u Vladi Crne Gore, gradonačelnici i drugi. 

Projekat je posvećen afirmaciji prava djece na učešće i zagovaranje, kao značajne društvene potrebe i vrijednosti. On predstavlja jedan od vidova povezivanja najmlađe populacije sa parlamentom. Istovremeno, to je i mehanizam promocije dječjih prava i pružanja mogućnosti da se u najvišem zakonodavnom domu čuje njihov glas.

Na taj način stvara se mogućnost da djeca daju svoju ocjenu poštovanja prava u porodici, školi i lokalnoj zajednici i da ukažu na probleme i potrebu uključavanja u procese odlučivanja  koji  se tiču njihovih prava. Osim toga, povezuju se djeca iz različitih gradova i regija, uvažavajući međusobne razlike, promoviše Konvencija o pravima djeteta i ukazuje na neophodnost poštovanja standarda koje ona propisuje.  

Tokom dosadašnjih zasijedanja djeca su postala društveno vidljivija i imala su priliku da pokažu do koje mjere su savladala vještine racionalnog i realnog posmatranja, argumentovanog zagovaranja i spremnost da istražuju i analiziraju.

 

 

ponedjeljak, 19 novembar 2018 18:28

Održano IX zasijedanje Dječjeg parlamenta

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović kazao je danas, otvarajući IX zasijedanje Dječjeg parlamenta, da već deveti put naša djeca i omladina pokazuju kako stasava mladost Crne Gore i generacije koje otvoreno traže odgovore i znaju da pitaju.

Predsjednik Brajović poručio je djeci da treba da budu upoznati sa svojim pravima koje propisuje UN Konvencija a čiji je jedan od potpisnika i Crna Gora, da bi, kako je rekao, znali što su sve stariji dužni da obezbijede radi njihovog srećnog djetinjstva i bezbrižnog razvoja i mladosti.

Predsjednik Brajović pojasnio je da među velikima nekada ima određenih nerazumijevanja, ali da je najvažnije razgovarati, biti svjestan važnosti tolerancije i vrijednosti dijaloga.

„Svako ima pravo na svoje mišljenje i svoje posebnosti, ali svi moramo učiti da se sa poštovanjem odnosimo prema svima koji su iz bilo kojeg razloga drugačiji od nas ili imaju drugačije mišljenje“, naglasio je predsjednik Brajović.

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović poručio je učesnicima IX zasijedanja Dječjeg parlamenta da se nikada ne ustručavaju da pitaju ono što žele i da se nikada ne plaše da predstave i brane neku svoju ideju ili stav.           

Predsjednik Brajović predsjedavanje Dječjim parlamentom prepustio je potom Ognjenu Jokiću, Anastasiji Nišavić i Bojani Ivanović.

Ognjen Jokić pozdravio je prisutne u ime sve djece i kazao da je poštovanje prava djece postala matrica kako treba poštovati generalno sva ljudska prava.

Bojana Ivanović zahvalila je Skupštini Crne Gore na njenoj otvorenosti za djecu i naglasila da su mladi spremni da nastave da iniciraju pozitivne promjene poput Dječjeg parlamenta.

Ispred Ministarstva sporta ministar Nikola Janović čestitao je Međunarodni dan djeteta i podsjetio da je sjutra 29 godina od usvajanja UN Konvencije. Ministar Janović je kazao da su djeca i mladi najveće bogatstvo, te da imaju pravo da budu srećni i zadovoljni.

Anastasija Nišavić najavila je prezentacije i pitanja djece iz svih krajeva Crne Gore, koja su najčešće bila upućena ministarstvima prosvjete i sporta.

*****

Deveti Dječji parlament organizovala je Skupština Crne Gore u saradnji sa Centrom za prava djeteta Crne Gore, uz podršku Ministarstva sporta i Kancelarije UNICEF-a, a povodom obilježavanja 20. novembra, Dana usvajanja UN Konvencije o pravima djeteta.

Skupu je prisustvovalo 70 predstavnika lokalnih dječjih parlamenta iz 23 opštine i to po dva predstavnika osnovnih i srednjih škola, uključujući i predstavnike ranjivih grupa djece iz svih opština Crne Gore.

Pored predsjednika skupštinskih odbora i predstavnika klubova poslanika u Skupštini Crne Gore, sjednici su prisustvovali i predstavnici Vlade Crne Gore, domaćih institucija i međunarodnih organizacija koje se bave pitanjima prava djeteta, kao i članovi diplomatskog kora.

 

Izlaganje predsjednika Brajovića na Dječjem parlamentu
YouTube             
Cloud        
 
Dječji parlament - pokrivalice
YouTube              
Cloud        
 
Deveto zasijedanje Dječjeg parlamenta 19.11.2018 god.