O Dječjem parlamentu

Dječji parlament organizuju Skupština Crne Gore i NVO Centar za prava djeteta, povodom 20. novembra, Dana usvajanja UN Konvencije o pravima djeteta.. Tokom zasijedanja na pitanja učenika osnovnih i srednjih škola iz čitave Crne Gore, predstavnika lokalnih dječjih parlamenata, odgovaraju poslanici, ministri u Vladi Crne Gore, gradonačelnici i drugi. 

Projekat je posvećen afirmaciji prava djece na učešće i zagovaranje, kao značajne društvene potrebe i vrijednosti. On predstavlja jedan od vidova povezivanja najmlađe populacije sa parlamentom. Istovremeno, to je i mehanizam promocije dječjih prava i pružanja mogućnosti da se u najvišem zakonodavnom domu čuje njihov glas.

Na taj način stvara se mogućnost da djeca daju svoju ocjenu poštovanja prava u porodici, školi i lokalnoj zajednici i da ukažu na probleme i potrebu uključavanja u procese odlučivanja  koji  se tiču njihovih prava. Osim toga, povezuju se djeca iz različitih gradova i regija, uvažavajući međusobne razlike, promoviše Konvencija o pravima djeteta i ukazuje na neophodnost poštovanja standarda koje ona propisuje.  

Tokom dosadašnjih zasijedanja djeca su postala društveno vidljivija i imala su priliku da pokažu do koje mjere su savladala vještine racionalnog i realnog posmatranja, argumentovanog zagovaranja i spremnost da istražuju i analiziraju.

 

 

ponedjeljak, 20 novembar 2017 15:17

Održano VIII zasijedanje Dječijeg parlamenta

 

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović, na danas održanom VIII zasijedanju Dječijeg parlamenta, podsjetio je da je Konvencija UN o pravima djeteta propisala načelo da u svim odlukama koje se tiču djeteta, na prvom mjestu uvijek mora biti njegov najbolji interes. On je dodao da Konvencija u svakodnevnom životu obuhvata obaveze koje imaju odrasli, roditelji, staratelji, vaspitači, socijalni radnici i društvo u cjelini, kako bi djeca i mladi dobili jednaku šansu da odrastu u zdrave i stabilne ličnosti.

„Ne postoji jedinstven, jednostavan i univerzalan recept za ostvarenje ovog ozbiljnog zadatka, ali sam uvjeren da mnogo više strpljenja, uzajamnog ukazivanja pažnje, razgovora na sve teme, aktivnog slušanja djece i odraslih može biti dobar pravac ka tom cilju“, istakao je predsjednik Brajović prilikom otvaranja zasijedanja.

On je izrazio nadu da će sljedeća, deveta sjednica Dječijeg parlamenta biti prilika da se konstatuje napredak po svim temama o kojima je danas bilo riječi.

„I kad govorite o vršnjačkom nasilju i o drugim problemima, kad govorite o odnosu prema djeci sa smetnjama u razvoju, mislim da smo svi spremni da saslušamo i da dobro razmislimo o tome što ste nam sugerisali“ zaključio je predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović.

U nastavku zasijedanja članovi lokalnih dječijih parlamenata saslušali su prezentaciju koju je crnogorska dječija delegacija predstavila u Ženevi, 3. oktobra ove godine pred članovima UN Komiteta za prava djeteta, kao i  prezentaciju  koju su osmislili predstavnici Dječijeg parlamenta. Koncept ovogodišnjeg zasijedanja razlikovao se od prethodnih, jer nije bilo pitanja direktno upućenih predstavnicima Vlade, pa su djeca govorila o ličnim iskustvima i viđenju određenih problema u društvu, školi, lokalnoj zajednici, porodici i drugim oblastima od značaja za nesmetan rast i razvoj djece u Crnoj Gori, ističući očekivanja za naredni period.

Pored 50 predstavnika lokalnih dječijih parlamenta iz 21 opštine i to po dva  predstavnika osnovnih i srednjih škola, uključujući i predstavnike ranjivih grupa djece iz svih opština Crne Gore, skupu su prisustvovali i predstavnici klubova poslanika u Skupštini Crne Gore, Vlade Crne Gore, domaćih institucija i međunarodnih organizacija koje se bave pitanjima prava djeteta, kao i članovi diplomatskog kora.

VIII zasijedanju Dječijeg parlamenta prethodilo je postavljanje likovnih radova djece iz Indije i Centra “1. jun” iz Podgorice, u skupštinskom holu. Izložbu je otvorio potpredsjednik Skupštine Crne Gore, Genci Nimanbegu. On je tom prilikom, između ostalog, rekao da je ovom izložbom još jednom potvrđeno u kojoj mjeri je Skupština Crne Gore otvorena kao institucija.

VIII Dječiji parlament organizovala je Skupština Crne Gore, u saradnji sa Centrom za prava djeteta Crne Gore, uz podršku  kancelarije UNICEF-a i Ambasade Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), povodom 20. novembra, Dana usvajanja UN Konvencije o pravima djeteta i nedavno realizovanog izvještavanja pred UN Komitetom za prava djeteta u Ženevi.