četvrtak, 13 jul 2017 15:44

Sastanak generalnih sekretara parlamenata zemalja Zapadnog Balkana u Varšavi

Razmotrena pitanja od značaja za rad parlamentarnih službi

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Jovićević prethodna dva dana učestvovao je na Forumu generalnih sekretara parlamenata zemalja Zapadnog Balkana održanom u Varšavi. Sastanak je organizovao Nacionalni demokratski institut (NDI), u sklopu Inicijative za jačanje zakonodavstva zemalja Zapadnog Balkana, u saradnji sa Parlamentom Poljske. 

Ključne teme sastanka odnosile su se na izgradnju kapaciteta parlamentarnih zakonodavnih i istraživačkih službi, na rad parlamentarnih  grupa koje se formiraju za posebna pitanja i podršku službe poslanicima, kao i na primjenu novih tehnologija za efikasnije upravljanje parlamentarnim informacijama i unapređivanje transparentnosti rada parlamenta.

U uvodnom dijelu sastanka, generalni sekretari parlamenata zemalja regiona ukratko su predstavili  politička dešavanja, kao i zakonodavne inicijative i događaje koji su obilježili  rad njihovih parlamenata u protekloj godini. Učesnici sastanka imali su priliku da se bliže upoznaju sa strukturom i radom zakonodavne službe Donjeg Doma Poljskog parlamenta, uključujući i pripremu stručnih mišljenja i pružanje pravno-tehničke podrške na sjednicama radnih tijela. Takodje, predstavljene su novine, rezultati, izazovi i najbolje prakse u oblasti parlamentarnog istraživanja, a posebno analize budžeta, Generalni sekretari iznijeli su primjere iz prakse i razmijenili mišljenja o daljim pravcima razvoja ovog važnog segmenta podrške poslanicima u vršenju njihove zakonodavne i nadzorne uloge.

Predstavnici službi parlamenata regiona razmotrili su i različita pitanja primjene informacionih tehnologija i razvijanja efikasnog i održivog koncepta elektronskog parlamenta, kao i transparentnosti parlamentarnog rada, koja se u parlamentima zemalja regiona konstantno unapređuje.

Sastanak u Varšavi bio je prilika da generalni sekretari i predstavnici službi parlamenata Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Srbije, Crne Gore i Poljske razmijene mišljenja i iskustva i o različitim  administrativnim i finansijskim izazovima koji se pojavljuju u radu parlamentarnih administracija.

Regionalni forum generalnih sekretara je dio Inicijative NDI-a za jačanje zakonodavstva zemalja Zapadnog Balkana, čiji je cilj pružanje podrške parlamentima u jačanju zakonodavnih, nadzornih i predstavničkih kapaciteta. Forum u Varšavi bio je osmi sastanak generalnih sekretara pod okriljem ove Inicijative, koju finansira Nacionalna zadužbina za demokratiju.