utorak, 11 jul 2017 12:58

Inicijativa za jačanje zakonodavstva zemalja Zapadnog Balkana

Aleksandar Jovićević na Forumu generalnih sekretara parlamenata u Varšavi

Generalni sekretar Skupštine Aleksandar Jovićević učestvovaće na Forumu generalnih sekretara parlamenata zemalja Zapadnog Balkana koji se održava 12. i 13. jula u Varšavi. Sastanak organizuje Nacionalni demokratski institut (NDI), u saradnji sa Parlamentom Poljske.

U fokusu sastanka su teme koje se odnose na izgradnju i jačanje parlamentarnih zakonodavnih službi i istraživačkih službi u parlamentu, na rad specijalizovanih parlamentarnih grupa, kao i na primjenu novih tehnologija za efikasnije upravljanje parlamentarnim informacijama i unapređivanje transparentnosti rada parlamenta. Pored toga, generalni sekretari će imati priliku da razgovaraju o skorijim dostignućima, dobroj praksi, te zajedničkim izazovima u radu parlamentarnih službi.

Regionalni forum je dio Inicijative NDI-a za jačanje zakonodavstva zemalja Zapadnog Balkana, čiji je cilj pružanje podrške parlamentima u jačanju zakonodavnih, nadzornih i predstavničkih kapaciteta. Forum u Varšavi je osmi sastanak generalnih sekretara pod okriljem ove inicijative, koju finansira Nacionalna zadužbina za demokratiju.