petak, 26 maj 2017 15:32

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Jovićević primio predstavnike studenata

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Jovićević primio je danas studentske predstavnike UCG, UDG i FDES-a, u okviru obilježavanja Info dana studenata.

On je tom prilikom istakao je da je članstvo u NATO potvrda da je Crna Gora država koja je dostigla nivo demokratije razvijenih i savremenih zemalja i dodao da će pridruživanjem Savezu, Crna Gora dobiti najbolji bezbjednosni okvir za prevenciju od potencijalnih prijetnji, izazova i rizika po stabilnost države, regiona i šire, promovisati svoj imidž stabilne demokratije, ubrzati ekonomski razvoj privlačenjem stranih investicija i ravnopravno učestvovati u procesu donošenja relevantnih odluka.

Posebno je naglasio da je u periodu obnove državnosti, Crna Gora jasno pokazala da su njeni strateški državni prioriteti evropske i evroatlantske integracije, uvjeren da je ostvarenje tih ciljeva osnov i uslov dugoročne stabilnosti očuvanja i unapređenja ekonomskog i demokratskog ambijenta, koji će intezivirati investiciona ulaganja i osigurati dalji ekonomski razvoj i unapređenje bezbjednosti i vladavine prava.

Generalni sekratar Jovićević upoznao je studente sa radom Skupštine kroz glavnu nadležnost, donošenje zakona, kao i sa njenom ulogom u parlamentarnoj diplomatiji, međunarodnoj i regularnoj saradnji, kroz aktivno učešće na sastancima na multilateralnom nivou, zasjedanjima parlamentarnih skupština, međunarodnih organizacija i sastancima koji se organizuju u okviru polugodišnjih predsjedavanja Evropskom  unijom i drugim oblicima parlamentarnih okupljanja. 

Sastanak je organizovao Komunikacioni tim Savjeta za članstvo u NATO u saradnji sa pomenutim studentskim udruženjima, u okviru obilježavanaja Info dana za studente.