utorak, 10 novembar 2020 15:09

Zamjenica generalnog sekretara održala onlajn sastanak sa menadžerkom Programa za demokratizaciju u Misiji OEBS-a

Zamjenica generalnog sekretara Skupštine Crne Gore Marija Mirjačić održala je danas onlajn sastanak sa menadžerkom Programa za demokratizaciju u Misiji OEBS-a u Crnoj Gori Lijom Manjaguanjo (Lia Magnaguagno) i Anom Krušić, saradnicom na projektu.

Na sastanku je analizirana saradnja Skupštine Crne Gore i Misije OEBS-a u Crnoj Gori tokom 2020. godine. Istaknut je značaj aktivnosti realizovanih na polju obuka u cilju jačanja administrativnih kapaciteta i primjene savremenih instrumenata u istraživačkom radu, naročito aktivnosti fokusiranih na rad Parlamentarnog instituta. U vezi sa tim, posebnu vrijednost su donijele dvije analize koje su sačinjene uz podršku Misije, i to analiza praksi ljudskih resursa u Službi Skupštine i preporuka za dalje unapređenje rada jedinice za ljudske resurse, kao i analiza stanja rada Biblioteke i Istraživačkog centra Skupštine.

Sagovornice su razmotrile modele dalje podrške Misije. Uz zahvalnost na ukupnoj dosadašnjoj podršci Misije OEBS-a, Mirjačić je zaključila da postoji dovoljno prostora za nastavak uspješne saradnje. Manjaguanjo je u ime Misije OEBS-a u Crnoj Gori iskazala spremnost Misije da nastavi da pruža podršku Skupštini Crne Gore i u predstojećem periodu.