petak, 23 februar 2018 16:34

Generalni sekretar Parlamenta Republike Albanije sa saradnicima u posjeti Službi Skupštine

Tokom zvanične posjete generalnog sekretara albanskog parlamenta Crnoj Gori, koju je organizovala Misija OEBS-a, razmotrena najznačajnija pitanja o radu parlamentarnih službi

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Jovićević sa saradnicima, sastao se danas sa generalnim sekretarom parlamenta Republike Albanije Gencijem Đončajem i njegovim saradnicima.

Generalni sekretar Jovićević iskazao je zadovoljstvo zbog posjete predstavnika Službe Parlamenta Republike Albanije podsjećajući da su susreti službi parlamenata iz regiona dobra prilika za razmjenu informacija i iskustava u cilju kontinuiranog snaženja i unapređenja efikasnosti parlamentarnih administracija. Ističući da se u Službi posebna pažnja usmjerava na unapređenje kapaciteta u dijelu procjene predloženih zakonodavnih rješenja i usklađivanja zakonodavstva sa pravom EU, Jovićević se osvrnuo i na specifičan pristup i ulogu Službe Skupštine Crne Gore u procesu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. U tom kontekstu, naglasio je da su stečena znanja i informacije dragocjene u pružanju stručne podrške poslanicima u vršenju njihove zakonodavne i nadzorne uloge.

Konstatujući da postoje značajne sličnosti u funkcionisanju službi crnogorskog i albanskog parlamenta, generalni sekretar Parlamenta Republike Albanije ocijenio je djelotvornijim određena rješenja koja su primijenjena u Službi Skupštine. Uz poziv za uzvratnu posjetu, Đončaj je kazao da saradnju dvije službe treba podići na viši nivo, posebno u pogledu razmjene iskustva sa tehničkog i organizacionog aspekta funkcionisanja.

U nastavku posjete, tokom odvojenih sastanaka razgovarano je o pitanjima koja se tiču zakonodavnog procesa i nadzorne uloge crnogorskog parlamenta, sa naglaskom na budžetsku autonomiju Skupštine, kao i o organizacionim pitanjima i upravljanju ljudskim resursima. Posebna pažnja bila je posvećena i radu Parlamentarnog instituta Skupštine, u okviru koje su predstavljena iskustva Istraživačkog i Edukativnog centra, a gosti iz Parlamenta Albanije su imali priliku da posjete i Demokratske radionice „Barbara Prammer“.