petak, 15 septembar 2017 15:49

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore učestvovao na radnom forumu u Beogradu povodom Međunarodnog dana demokratije

Predstavljena iskustva parlamenata Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije o unapređivanju transparentnosti i otvorenosti

Narodna skupština Republike Srbije, u saradnji sa Interparlamentarnom unijom (IPU), uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Inicijative Otvoreni parlament, organizovala je danas u Beogradu radni forum na temu „Demokratija i aktivni građani – na putu ka otvorenim parlamentima“. Skup je održan u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana demokratije, čiji je ovogodišnji zvanični slogan „Jače demokratije - Uključite se sada!“

Učesnici Foruma bili su generalni sekretari parlamenata Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, kao i predstavnici organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija, te Službe Narodne Skupštine Republike Srbije.

U ime domaćina, radni forum otvorila je Svetislava Bulajić, generalna sekretarka Narodne skupštine Republike Srbije, koja se osvrnula na segmente otvorenosti i projekte Skupštine Srbije koji su unaprijeđeni u proteklom periodu. Bulajić je istakla da je parlamentarna otvorenost veliki izazov, ogroman i svakodnevni posao, koji podrazumijeva permanentne napore svih u parlamentu i stalnu izloženost oku, ocjeni i procjeni javnosti.

Rad skupa odvijao se kroz dva panela: „Otvorenost i transparentnost parlamenata u Srbiji i regionu – akcioni planovi za otvorenost i benefiti uključivanja parlamenta u inicijativu Partnerstva za otvorenu upravu” i „Građanska participacija u procesima donošenja odluka - uspješna rješenja i modeli u regionu“.

U okviru prvog panela, generalni sekretari Narodne Skupštine Republike Srbije Svetislava Bulajić, Skupštine Crne Gore Aleksandar Jovićević i Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine Kenan Vehabović iznijeli su iskustva ovih parlamenata u pogledu otvorenosti i transparentnosti, primjere dobre prakse i izazove u unapređivanju parlamentarne otvorenosti.

U izlaganju u okviru ovog panela, generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Jovićević rekao je da Skupština Crne Gore kontinuirano nastoji da unaprijedi različite elemente otvorenosti i transparentnosti i po tome je prepoznata i kao jedna od najotvorenijih institucija u zemlji, ako ne i najotvorenija, ali i kao najotvoreniji parlament u regionu. To potvrđuju godišnja istraživanja Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) iz Beograda – Indeksa otvorenosti parlamenata u regionu, uključujući i Indeks za 2017. godinu, čiji su nalazi prezentirani na današnjem forumu. Predstavljajući različite segmente otvorenosti Skupštine, Jovićević je, imajući u vidu interesovanje učesnika, posebnu pažnju posvetio dostupnosti informacija iz zakonodavnog postupka na internet stranicama, tako da građani mogu da prate cjelokupni zakonodavni put akta, od ulaska u skupštinsku proceduru do njegovog donošenja, odnosno usvajanja.

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore je, u panelu posvećenom građanskoj participaciji u procesima donošenja odluka, govorio o modelima koji se najviše koriste u crnogorskom parlamentu, kao što su učešće predstavnika civilnog sektora na sjednicama skupštinskih radnih tijela, mogućnost dostavljanja mišljenja i komentara povodom predloga zakona u proceduri i inicijativa za donošenje ili izmjene zakona, organizovanje javnih tribina i slično. Jovićević je izrazio uvjerenje da važan vid benefita za Skupštinu proizilazi iz inicijativa nevladinih organizacija za održavanjem sjednica radnih tijela na različite teme, koje su često rezultirale kvalitetnim raspravama kroz tematske sjednice, konsultativna ili kontrolna saslušanja.  

Radni forum bio je prilika i da predstavnici organizacija civilnog društva postavljaju pitanja predstavnicima službi parlamenata i iznesu predloge za dalje unaprjeđenje transparentnosti i otvorenosti najvišeg zakonodavnog tijela.