četvrtak, 14 septembar 2017 13:59

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore na radnom forumu u Beogradu

Tema foruma: „Demokratija i aktivni građani – na putu ka otvorenim parlamentima“

Radni forum na temu „Demokratija i aktivni građani – na putu ka otvorenim parlamentima“, biće održan 15. septembra, u Beogradu, u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana demokratije, čiji je ovogodišnji zvanični slogan „Jače demokratije - Uključite se sada!“

Skup organizuje Narodna skupština Republike Srbije, u saradnji sa Interparlamentarnom unijom (IPU), uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Inicijative Otvoreni parlament.

Cilj radnog sastanaka predstavnika parlamentarnih službi jeste otvaranje foruma za diskusiju i razmjenu iskustava između predstavnika službi parlamenata Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, kao i predstavnika domaćih i međunarodnih organizacija u pogledu unaprjeđivanja transparentnosti i otvorenosti najvišeg zakonodavnog tijela.

Panelisti će biti generalni sekretari parlamenta Srbije, kao domaćina, te parlamenata Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Jovićević imaće izlaganje na temu „Modeli i primjeri dobrih praksi u procesu unapređenja transparentnosti i otvorenost Parlamenta Crne Gore“, kao i izlaganje u okviru panela na temu „Građanska participacija u procesima donošenja odluka - uspješna rješenja i modeli u regionu“.

Radni forum prilika je i da se predstavnicima organizacija civilnog društva pruži mogućnost da istaknu predloge za unaprjeđenje transparentnosti i otvorenosti parlamenta, a u skladu sa najboljom praksom razvijenih demokratija.

Međunarodni dan demokratije obilježava se svakog 15. septembra, počev od 2007. godine kada je, na inicijativu Interparlamentarne unije, Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila ovaj dan kao dan borbe za demokratske ideale.