Ženeva,  29. i 30. oktobar 2019. godine

Bratislava, 28-29. oktobar 2019. godine

Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj 45. sjednici razmotrio je Strategiju manjinske politike  2019-2023. i Akcioni plan za sprovođenje Strategije manjinske politike 2019-2023, za 2019-2020. godinu i Predlog zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2020. godinu.

Strana 10 od 310