Podgorica, 12. mart 2020. godine, broj 00-63-14/20-31

četvrtak, 12 mart 2020 14:34

Održana 84. Administrativnog odbora

Odbor pokrenuo postupak za utvrdivanje Predloga kandidata za dva člana Komisije za koncesije Crne Gore 

Plava sala Skupštine Crne Gore, 13. mart, 12 časova

Razmotrena Informacija Uprave policije o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u 2019. godini

Razmotrene četiri tačke dnevnog reda

Održano Konsultativno saslušanje na temu: „Uloga Ministarstva nauke u promociji naučno-istraživačkih projekata od nacionalnog značaja

Izložba je organizovana povodom Dvanaestog zasijedanja Ženskog parlamenta

Strana 10 od 353