Na svom evropskom putu, Crna Gora duboko je posvećena usvajanju i primjeni prava Evropske unije ali isto tako i regionalnoj saradnji

Skupštine Crne Gore, Plenarna sala, 10.00 sati

Sjednica će biti održana u srijedu, 26. juna 2019. godine, sa početkom u 12:00 sati

Ankara, 17. jun 2019. godine

Administrativni odbor na osnovu člana 24 Zakona o elektronskim medijima („Službeni list CG”, br. 46/10, 40/11, 53/11, 6/13, 55/16 i 92/17), upućuje:

Administrativni odbor na osnovu člana 24 Zakona o elektronskim medijima („Službeni list CG”, br. 46/10, 40/11, 53/11, 6/13, 55/16 i 92/17), upućuje:

Strana 10 od 272