Razmotrene dvije tačke dnevnog reda

Premijer odgovarao na pitanja poslanika

Predsjednik Odbora Obrad Mišo Stanišić posjetio više institucija u sektoru odbrane i bezbjednosti

Razmijenjena mišljenja o dešavanjima u EU, trgovinskim odnosima, evropskim obrazovnim sistemima i ulozi inovacija i tehnološkog napretka u jačanju konkurentnosti EU

Članovi Odbora, Boris Mugoša, Genci Nimanbegu, Filip Vuković, Ana Nikolić i Raško Konjević, sastali su se sa delegacijom Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koja boravi u Crnoj Gori u cilju prikupljanja informacija o stanju ekonomije, izgledima i politikama u okviru redovnih konsultacija po članu IV Statuta Fonda.

Buenos Ajres, 25 - 26. jun

Strana 7 od 272