Članovi Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope (PSSE) Predrag Sekulić, šef delegacije, Sanja Pavićević i Ervin Ibrahimović, učestvovali su na jesenjem zasijedanju PSSE koje je od 30. septembra do 4. oktobra 2019. godine održano u Strazburu.

Dato pozitivno mišljenje na predlog o postavljenju Miljana Perovića za generalnog direktora Obavještajno bezbjednosnog direktorata

petak, 04 oktobar 2019 11:50

Zakonodavni odbor započeo 101. sjednicu

Odbor je na danas započetoj 101. sjednici razmotrio i pozitivno se izjasnio o  Predlogu  zakona o legalizaciji javnih isprava u međunarodnom prometu i Predlogu odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije ,,Arsenal“ – Tivat.

Nastavak sjednice obilježila rasprava o materijalima koje je Odboru dostavio Centar za demokratsku tranziciju

Slovenija u Crnoj Gori ima pouzdanog prijatelja na Zapadnom Balkanu, a za Crnu Goru ona predstavlja odgovornog partnera sa pojačanim senzibilitetom za izazove regiona, ocjena je predsjednika Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Andrije Nikolića sa sastanka sa delegacijom Odbora za vanjsku politiku Državnog zbora Republike Slovenije koju tokom zvanične posjete Crnoj Gori predvodi predsjednik Odbora Matjaž Nemec. 

U radu sastanka učestvovali su poslanici Branko Čavor, Slaven Radunović, Luiđ Ljubo Škrelja, Momčilo Martinović, Boris Mugoša i Neđeljko Rudović

četvrtak, 03 oktobar 2019 14:20

Održana 74. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio Predlog liste za imenovanje jednog člana Savjeta RTCG i Predlog liste za imenovanje dva člana Savjeta AEM-a po ovlašćenim predlagačima

Strana 6 od 294