MICS istraživanje predstavlja globalni istraživački program razvijen od strane UNICEF-a

Istraživanja višestrukih pokazatelja (MICS) je 2018. godine sprovela Uprava za statistiku Crne Gore, uz tehničku pomoć UNICEF-a i finansijsku podršku Vlade Crne Gore, UNICEF-a i UNHCR-a

Članica delegacije Sanja Pavićević izabrana za predsjednicu Potkomiteta za pitanja invaliditeta, višestruke i intersekcijske diskriminacije

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković učestvovaće na pres konferenciji na kojoj će biti predstavljeni ključni nalazi Istraživanja višestrukih pokazatelja (MICS), koje je 2018. godine sprovela Uprava za statistiku Crne Gore, uz tehničku pomoć UNICEF-a i finansijsku podršku Vlade Crne Gore, UNICEF-a i UNHCR-a.

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak govorila je na Regionalnoj konferenciji parlamentarki, koja je održana u Skoplju, 26. i 27. juna 2019. godine.

Predstavljen plan rada Odbora za period septembar – decembar 2019. godine i istaknut značaj zajedničke saradnje Odbora i NVO sektora u daljem procesu evropskih integracija

Strana 6 od 272