Podgorica, 12. novembar 2019. godine

Podržana tri predloga zakona

Četvrta sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini biće održana danas, sa početkom u 14:00 časova.

Održano konsultativno saslušanje na temu: „Razmatranje položaja poslodavaca u svijetlu poreskih opteređenja po osnovu rada“

 Ambasador poručio da Republika Češka ostaje privržena integraciji Jugositočne Evrope u EU

Predstavljena rješenja koja su sadržana u Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore

Članica Odbora za ljudska prava i slobode mr Branka Tanasijević učestvovala je danas na prvom sastanku Referentne grupe za evaluaciju Programa saradnje između Vlade Crne Gore i UNICEF-a (2017-2021).

Strana 5 od 310