Iskazana spremnost za intenziviranjem saradnje u oblastima: ekonomije, turizma, zdravstva, odbrane, nauke, obrazovanja i sporta

Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Obrad Mišo Stanišić sastaće se sa ambasadorom Republike Hrvatske u Crnoj Gori, NJ.E. Veselkom Grubišićem u ponedjeljak, 17. jula 2017. godine.

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović uručio je danas u Podgorici Trinaestojulske nagrade za 2017. godinu.

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović uručiće danas Trinaestojulske nagrade, u Vili „Gorica“, u 12.00 sati.

Odbor za ljudska prava i slobode je na Devetoj sjednici razmotrio: Strategiju za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016 - 2020, sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije za 2017. godinu i Izvještajem o realizaciji Akcionog plana u 2016. godini, Strategiju za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori 2016 - 2020, sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije za 2016/2017. godinu i Strategiju za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period od 2017. do 2021. godine, sa Akcionim planom za 2017. i 2018. godinu, sa Dopisom NVO-a osoba sa invaliditetom od 23. juna 2017. godine.

utorak, 11 jul 2017 16:01

Susret Brajović - Radev

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović primio je danas u Podgorici predsjednika Republike Bugarske Rumena Radeva.

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović primio je danas u u oproštajnu posjetu nerezidentnu ambasadorku Republike Češke Ivanu Hlavsovu.

Na završnoj konferenciji projekta „Jačanje javnog aktivizma Roma-Ujedinjeni možemo više!“, koju je NVO Mladi Romi organizovala u saradnji sa Unijom Slobodnih Sindikata Crne Gore i Koalicijom Romski krug, predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović imao je izlaganje na temu „Mogućnosti za politički aktivizam Roma u Crnoj Gori“ u kojem je izrazio uvjerenost da se stepen demokratičnosti i razvoja jednog društva mjeri i odnosom tog društva prema manjinama. Predsjednik Brajović je istakao da pod tim misli na kvalitet svakodnevnog života svih manjinskih zajednica, i praktičnu primjenu svega onoga što je u dokumentima zacrtano kao krajnji cilj, a to je puna integracija Roma i Egipćana u društveni život, uz očuvanje i razvijanje svih njihovih etničkih i kulturnih posebnosti.

Strana 308 od 373