utorak, 07 novembar 2017 10:07

Predsjednik Skupštine danas sa MVP Rumunije

Tema - „Evropa muzeja. Tradicije, kulturne pozadine i identiteti na zajedničkom putu“

 

Šef stalne delegacije Skupštine Crne Gore pri „CEI – PD“ prof. dr Miodrag Vuković učestvovao je danas na sastanku Opšteg odbora za pitanja kulture parlamentarne dimenzije Centralnoevropske inicijative, održanom u italijanskom gradiću Pavija.

Izlaganja na temu: „Evropa muzeja. Tradicije, kulturne pozadine i identiteti na zajedničkom putu“ imali su: Đakomo Galaco (Giacomo Galazzo), predstavnik Kabineta za kulturu, turizam i vladavinu prava grada Pavije, Frančesko Svelto (Francesco Svelto) profesor na Univerzitetu Pavija, senator Luiz Alberto Orelana (Luis Alberto Orellana), predsjednik Odbora za pitanja kulture „CEI – PD“, Erik Černovic (Erik Csernovitz), zamjenik generalnog sekretara CEI i profesorka Mikaela Maljaćani (Michaela Magliacani), direktorka univerzitetskog Muzeja elektrotehnike.

U svom obraćanju, prof. dr Miodrag Vuković, šef crnogorske delegacije, istakao je da je Crna Gora prepoznata kao država u kojoj se njeguje multietnički i multikulturalni sklad i u kojoj pripadnici tri religije afirmišu suživot i toleranciju. Vuković je upoznao učesnike sastanka sa bogatim kulturnim nasljeđem i istorijom Crne Gore, posebno naglašavajući značaj očuvanja tradicionalnih vrijednosti. Osvrnuo se i na muzejsku djelatnost u našoj državi, navodeći da se 1838. smatra godinom začetka državnog muzeja u Crnoj Gori. Zaključio je da se crnogorsko društvo ponosi svojom kulturnom baštinom i prepoznaje značaj njenog očuvanja.

U diskusiji, u kojoj su učestvovali i poslanici parlamenata Austrije, Moldavije, Slovenije, Poljske, Ukrajine i Srbije ocijenjeno je da muzeji, kao mjesto susreta različitih identiteta, imaju posebno važnu ulogu u vremenima migracionih kriza i mogu doprinijeti bržoj integraciji migranata u društvo. Istaknut je značaj njegovanja kulturnog nasljeđa, kroz strategije održivog razvoja i uz upotrebu novih tenhologija, koje doprinose većoj valorizaciji kulturnih resursa.

Učesnici sastanka su bili saglasni u ocjeni da, u vremenu kada se Evropa suočava sa brojnim političkim i ekonomskim izazovima, kultura treba da bude osnova za jačanje saradnje država članica Centralnoevropske inicijative.

Članovi Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje posjetili JU Zavod „Komanski most“

ponedjeljak, 06 novembar 2017 13:59

Održana peta sjednica Radne grupe

ponedjeljak, 06 novembar 2017 12:19

Parlamentarna skupština NATO

Branimir Gvozdenović i Obrad Mišo Stanišić, članovi stalne Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO uzeće učešće u radu Zajedničkog  96. Rose Roth i Seminara Potkomiteta o tranziciji i razvoju na temu: „Zapadni Balkan: Pogrešna shvatanja iz prošlosti, trenutni izazovi i budući napori“, koji će biti realizovan u periodu 7-9. novembra 2017. godine, u Ljubljani u Republici Sloveniji

ponedjeljak, 06 novembar 2017 11:07

Zakonodavni odbor održao 36. sjednicu

Posjeta će se održati 7. novembra 2017. godine

Strana 305 od 399