Razmotreni amandmani na Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu i amandman na Predlog zakona o izmjenama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

četvrtak, 29 jun 2017 14:45

Održana 23. sjednica Zakonodavnog odbora

Razmotreno više amandmana

Na današnjoj sjednici Odbor je razmotrio amandman na Predlog zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017.godine („Službeni list CG”, br 31/17), koji je Skupštini Crne Gore podnio poslanik Andrija Popović.

Povodom ustavnih žalbi i dopuna ustavnih žalbi koje su Ustavnom sudu Crne Gore podnijeli poslanici Andrija Mandić i Milan Knežević, Skupština Crne Gore je na Petoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja razmotrila, a potom dostavila Ustavnom sudu Mišljenja sa odgovorom, koje potpisuje predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović. 

četvrtak, 29 jun 2017 09:44

Sastanak Nikolić - Keli

Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Andrija Nikolić primiće sjutra, 30. juna, izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Irske u Crnoj Gori, sa sjedištem u Budimpešti, Nj.E. Peta Kelija (Pat Kelly).

Deseta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2017. godini  održaće se danas, sa početkom u 11.00 časova.

Na danas održanoj Jedanaestoj - posebnoj sjednici Prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2017. godini, u okviru premijerskog sata, na pitanja poslanika odgovarao je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković.

 

Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj Osmoj sjednici razmotrio je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije.

Strana 301 od 361