Razmotrena jedna tačka dnevnog reda

četvrtak, 23 novembar 2017 11:54

Održana 38. sjednica Zakonodavnog odbora

Podržan Predlog zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu 

Razmotrene dvije tačke dnevnog reda

Odbor razmotrio Predlog zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu

Učestvuje član Odbora za ljudska prava i slobode, Mirsad Murić

Mladi parlamentarci Zapadnog Balkana razmijenili mišljenja o učešću mladih u politici

Istaknuta jasna evropska perspektiva država Zapadnog Balkana 

Strana 299 od 400