ponedjeljak, 11 septembar 2017 08:33

Parlamentarna Skupština NATO

Posjeta Potkomiteta o transatlantskim ekonomskim odnosima i Komiteta za nauku i tehnologiju Kanadi, 11-15. septembar 2017.godine

petak, 08 septembar 2017 19:34

Danas sjednica Trećeg vanrednog zasijedanja

Sjednica Trećeg vanrednog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2017. godini održaće se danas, sa početkom u 11.00 sati.

srijeda, 06 septembar 2017 15:54

J A V N I P O Z I V

srijeda, 06 septembar 2017 13:29

Održana 14. sjednica Administrativnog odbora

Odbor pokrenuo postupak imenovanja jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije 

Strana 296 od 369