Poslanik Nedžad Drešević, član Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje učestvovaće na seminaru, koji će biti održan u Kancelariji Savjeta Evrope, u Parizu 27. oktobar 2017. godine.

Treća - posebna sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja nastaviće se danas sa početkom u 11.00 sati

Razmotren Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju

Peta sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2017. godini održaće se danas, sa početkom u 11.00 sati

Strana 291 od 380