Na danas održanoj sjednici Drugog vanrednog zasijedanja Skupštine Crne Gore 26. saziva, poslanici su usvoji Predlog zakona o izmjeni Zakona o regularizaciji neformalnih objekata.

 

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković učestvovao je na Konferenciji „Zaustavimo nasilje nad djecom“, održanoj 27. februara 2017. godine u Podgorici.

Sjednica Drugog vanrednog zasijedanja biće održana danas, sa početkom u 11.00 sati

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike održao je Treću sjednicu na kojoj su jednoglasno podržani Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih i Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacija rada o identifikacionim dokumentima pomoraca (revidirana) broj 185.

ponedjeljak, 27 februar 2017 14:06

Održana Šesta sjednica Zakonodavnog odbora

Razmotreno nekoliko predloga zakona i usvojeni Izvještaj o radu Odbora za 2016. godinu i Plan rada za 2017. godinu

Druga - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2017. godini održaće se u Podgorici, u srijedu 1. marta, u Plenarnoj sali Skupštine Crne Gore, sa početkom u 18 sati i 30 minuta.

Predsjednik i član Odbora, Vujica Lazović i Petar Smolović, sastali su se sa delegacijom Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koja boravi u Crnoj Gori u cilju prikupljanja informacija o stanju ekonomije, izgledima i politikama u okviru redovnih konsultacija po članu IV Statuta Fonda.

Drugi dan učešća delegacije Skupštine Crne Gore, koju predvodi predsjednik Ivan Brajović na Zimskom zasijedanju PS OEBS-a, obilježili su bilateralni susreti na viskom nivou.

Predsjednik i član Odbora - Vujica Lazović i Petar Smolović, sastaće se sa Misijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koju predvodi Martin Petri - šef Misije, koja boravi u Crnoj Gori u cilju prikupljanja informacija o stanju ekonomije, izgledima i politikama u okviru redovnih konsultacija po članu IV Statuta Fonda.

Strana 289 od 310