srijeda, 20 decembar 2017 17:04

Održana 24. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio Listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za imenovanje jednog člana Savjeta Radio i Televizije Crne Gore 

srijeda, 20 decembar 2017 13:17

Održana osma sjednica Odbora za antikorupciju

Obrazovana Komisija za sprovođenje izbora jednog člana Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Odbor usvojio Plan parlamentarnog nadzora za 2018. godinu

Na sastanku istaknuti odlični bilateralni odnosi, koji će se konkretizovati i kroz snažniju saradnju parlamentarnih odbora zaduženih za pitanja EU 

Strana 286 od 399