Peta - posebna sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini biće održana u srijedu, 20. novembra 2019. godine, sa početkom u 12:00 sati.

srijeda, 13 novembar 2019 14:24

Održana 25. sjednica Odbora za antikorupciju

Odlučeno da se održi konsultativno saslušanje na temu: „Izmjene Zakona o sprječavanju korupcije i Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja”

Tema: „Poglavlje 27 - Jesmo li spremni za zdravu životnu sredinu po standardima Evropske unije?“

Konsultativno saslušanje, na temu: „Položaj i socio-ekonomski status prosvjetnih radnika u Crnoj Gori“ 

Članovi Odbora za evropske integracije upoznali goste sa unutrašnjim i spoljnopolitičkim izazovima Crne Gore na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji

Strana 3 od 310