Sjednica Drugog vanrednog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2021. godini će se održati u srijedu 20. januara, u zgradi Skupštine Crne Gore, sa početkom u 13:00 sati.

Sjednica Prvog vanrednog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2021. godini će se održati u srijedu 20. januara, u zgradi Skupštine Crne Gore, sa početkom u 12:00 sati.

Strana 2 od 202