Osma sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini biće održana u utorak, 28. jula 2020 godine, sa početkom u 11:00 sati

Sedma - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasljedanja u 2020. godini biće održana u srijedu, 22. jula, sa početkom u 12:00 časova.

Strana 6 od 179