Druga sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja Skupštine Crne Gore biće održana u utorak, 5. marta 2019. godine sa početkom u 11:00 sati.

Brisel, 19. februar 2019. godine

Prva sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja Skupštine Crne Gore biće održana u petak, 1. marta 2019. godine, u zgradi Skupštine Prijestonice Cetinje, sa početkom u 12:00 sati.

ponedjeljak, 11 februar 2019 17:27

Izjava predsjednika Skupštine Ivana Brajovića

Strana 1 od 106