Konsultativno saslušanje

Razmotreni amandmani i donijeta odluka o održavanju konsultativnog saslušanja

Odbor razmotrio dvije tačke dnevnog reda

Razmotreno nekoliko predloga zakona

Dva javna poziva u prilogu

Strana 1 od 361