Održano kontrolno saslušanje ministra finansija i direktora Poreske uprave

Nijesu podržana tri predloga zakona

Premijer odgovarao na pitanja poslanika

Brisel, 25 - 26. april 2019. godine

Na 37. sjednici Odbora za ljudska prava i slobode razmotren je Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2018. godinu.

Na danas održanoj 52. sjednici, članovi Odbora za međunarodne odnose i iseljenike razmotrili su i jednoglasno podržali predlog da Veselin Šuković bude izvanredni i opunomoćeni ambasador Crne Gore, stalni predstavnik - šef Stalne misije Crne Gore pri OEBS-u i specijalizovanim agencijama UN, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Beču.

Posjeta je realizovana u okviru programa „Otvoreni parlament”

Razmotren Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2018. godinu

ponedjeljak, 22 april 2019 11:18

Saučešće predsjedniku Parlamenta Šri Lanke

Strana 1 od 249