utorak, 19 novembar 2019 08:15

Danas deseti jubilarni Dječji parlament

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović otvoriće danas jubilarno Deseto zasijedanje Dječjeg parlamenta, u 12 sati, u Plenarnoj sali Skupštine Crne Gore.

Odbor se na sjednici upoznao sa aktivnostima koje se sprovode na nivou radnih odbora i ostvarenom napretku

Druga sjednica Drugog redovnog zasijedanja biće nastavljena u srijedu, 20. novembra 2019. godine, po završetku Pete - posebne sjednice Drugog redovnog zasijedanja.

Podržan Predlog zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2018. godinu i  razmotreno 5 amandmana

Održao je konsultativno saslušanje na temu: „Zakoni o šumama“

Odbor podržao predlog zakona

Oslo i Stavanger, 19. i 20. novembar 2019. godine 

Strana 1 od 310