srijeda, 15 april 2020 17:03

Održan prošireni Kolegijum predsjednika Skupštine sa predstavnicima Vlade

Na današnjoj sjednici Kolegijuma predsjednika Skupštine Crne Gore, kojom je predsjedavao Ivan Brajović, predstavnici Vlade prezentovali su paket mjera socio-ekonomske održivosti u uslovima zdravstvene krize izazvane epidemijom koronavirusa. Potpredsjednik Milutin Simović, ministri finansija Darko Radunović i ekonomije Dragica Sekulić razgovarali su sa predstavnicima poslaničkih klubova o predstojećim aktivnostima na saniranju posljedica ekonomske ugroženosti privrednih subjekata i ranjivih grupa stanovništva.

Imajući u vidu da propisane mjere nadležnih zdravstvenih institucija predstavljaju imperativ, istaknut je značaj blagovremenih i usaglašenih konkretnih mjera u oblastima socijalne podrške, kao i zaštiti dostignutog nivoa zaposlenosti i planiranih privrednih aktivnosti.

Članovi Kolegijuma predsjednika su konstatovali da u uslovima smanjene ekonomske aktivnosti i neizvjesnosti, paket mjera za pomoć privredi, zaposlenima i socijalno ugroženom stanovništvu predstavlja solidan okvir pripremljen shodno objektivnim mogućnostima, te da je neophodna njegova transparentna realizacija i redovno obavještavanje Skupštine.

Takođe, članovi Kolegijuma dali su brojne sugestije za unaprijeđenje predloženih mjera. U tom smislu, predstavnicima Vlade je ukazano na potrebu dalje konkretizacije, razrade i  preciziranja kratkoročnih i dugoročnih mjera, definisanja rokova i korisnika podrške, kategorizacije nivoa državne pomoći, kao i projekcije plana izmjena važećih zakonskih rješenja. Razgovarano je i o značaju potrebe pažljivog praćenja dešavanja u lokalnim samoupravama, kao i potrebi aktivnijeg doprinosa komercijanih banaka.

Plenarna sjednica biće održana u srijedu 22. aprila, a o primjeni planiranih mjera, kao i drugim socijalno-ekonomskim aktivnostima prvenstveno u skladu sa epidemiloškom situacijom, biće riječi i na Premijerskom satu zakazanom za 29. april.

Podsjećamo da se Kolegijum predsjednika Skupštine od početka epidemije više puta sastajao sa predstavnicima Vlade Crne Gore, a redovna komunikacija odvija se i sa drugim nadležnim institucijama i društvenim grupama.

 

Kolegijum predsjednika 
YouTube          
Cloud