srijeda, 08 april 2020 14:15

Sljedeći Kolegijum sa predstavnicima socijalnih partnera

Na danas održanom Kolegijumu predsjednika Skupštine Crne Gore kojim je predsjedavao Ivan Brajović, bilo je riječi o aktivnostima Skupštine Crne Gore i drugih institucija u postojećim okolnostima.

Istaknuta je važnost nastavka razgovora o ekonomskoj i socijalnoj održivosti, te je dogovoreno da na sljedeću sjednicu Kolegijuma predsjednika u utorak, 14. aprila, budu pozvani ministar rada i socijalnog staranja, direktor Uprave za inspekcijske poslove, kao i generalni sekretar saveza Sindikata Crne Gore i generalni sekretar Unije slobodnih sinikata. 

Na sjednici je diskutovano i o statusu i pripremi materijala za predstojeće parlamentarne aktivnosti. Planirano je da sljedeća sjednica Skupštine bude održana do kraja aprila, a stvoreni su tehnički preduslovi da radna tijela zasijedaju i putem video konferencijskog sistema.