srijeda, 05 decembar 2018 08:59

Delegacija Skupštine na Godišnjoj sesiji Parlamentarne konferencije o Svjetskoj trgovinskoj organizaciji

Ženeva, 6. i 7. decembar 2018. godine

Delegacija Skupštine Crne Gore će prisustvovati Godišnjoj sesiji Parlamentarne konferencije o Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (STO) koja je organizovana od strane Interparlamentarne unije  i Evropskog parlamenta a koje će se održati 6. i  7. decembra 2018. godine u Ženevi, u Švajcarskoj.

U skladu sa Poslovnikom o radu konferencije, godišnja sesija je prvenstveno namijenjena parlamentarcima koji su specijalizovani za pitanja međunarodne trgovine u svojim parlamentima. Konferencija ima za cilj da unaprijedi transparentnost STO,  a tokom konferencije parlametarci će imati priliku da razmijene mišljenja i iskustva sa zvaničnicima STO, predstavnicima civilnog društva, kao i poslanicima zemalja koje će učestvovati u njenom radu.

Na konferenciji će učestvovati predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Predrag Sekulić i  poslanik Filip Vuković.