utorak, 04 decembar 2018 14:07

Konferencija Odbora za ljudska prava i slobode povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore organizuje Konferenciju povodom obilježavanja 10. decembra - Međunarodnog dana ljudskih prava.

Tema Konferencije je “Zaštita podataka o ličnosti u Crnoj Gori - zakonodavstvo i praksa”.

Imajući u vidu da je Odbor za ljudska prava i slobode, u skladu sa planovima aktivnosti Odbora posebnu pažnju, između ostalog, posvećivao i zaštiti podataka o ličnosti, kako u okviru zakonodavne, tako i u sklopu nadzorne funkcije Skupštine, značajno je da se na Konferenciji razmijene mišljenja i iskustva o zaštiti podataka o ličnosti u Crnoj Gori. Planirano je da akcenat Konferencije bude na zakonodavnom okviru i njegovoj praktičnoj primjeni.

Konferencija bi trebalo da potvrdi da jedino koordiniranim aktivnostima i multisektorskim pristupom se može doprinijeti afirmaciji, promociji, poštovanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda. Takođe, cijenimo da je pravo vrijeme za sagledavanje stanja u oblasti zaštite podataka o ličnosti ako se imaju u vidu aktivnosti preduzete na izradi novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u cilju njegovog usaglašavanja sa Opštom uredbom o zaštiti ličnih podataka 2016/679, kao jednim od najkompleksnijih propisa usvojenih na nivou Evropske unije.

Konferencija će se održati u srijedu, 5. decembra 2018. godine, u 12 sati, u Plavoj sali Skupštine Crne Gore.

Pored članova Odbora za ljudska prava i slobode, na Konferenciju su pozvani: Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, potpredsjednik Vlade Crne Gore za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde, ministar za ljudska i manjinska prava, ministar unutrašnjih poslova, predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, predstavnici međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori i nevladine organizacije koja se bavi zaštitom ljudskih prava i sloboda sa kojom Odbor ima kontinuiranu i kvalitetnu saradnju. 

pdfAgenda

pdfSpisak učesnika