Razmotren Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka

četvrtak, 12 decembar 2019 15:28

Održana 80. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio Predlog odluke o imenovanju predsjednika i  dva člana Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

četvrtak, 12 decembar 2019 15:25

Završena 79. sjednice Administrativnog odbora

Odbor donio podzakonski akt

četvrtak, 12 decembar 2019 14:40

Zakonodavni odbor održao 113. sjednicu

Razmotreno nekoliko predloga akata

Odbor razmotrio dva predloga zakona

Razgovarano o Nacrtu zakona o izboru poslanika i odbornika sa aspekta realizacije preporuka OEBS/ODIHR-a povodom parlamentarnih izbora 2016. i predsjedničkih izbora 2018. godine

Kontrolno saslušanje organizovano povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

Strana 1 od 322