Razmotreni amandmani i donijeta odluka o održavanju konsultativnog saslušanja

Odbor razmotrio dvije tačke dnevnog reda

Razmotreno nekoliko predloga zakona

Dva javna poziva u prilogu

Održano konsultativno saslušanje na temu: „Izazovi u oblasti reforme pravosuđa i javne uprave i dalja izgradnja bilansa rezultata“

Strana 1 od 361