četvrtak, 21 mart 2019 14:04

Zakonodavni odbor završio 79. sjednicu

Na danas održanom nastavku 79. sjednice, Odbor je razmotrio i pozitivno se izjasnio o  Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu.

četvrtak, 21 mart 2019 14:00

Održana 81. sjednica Zakonodavnog odbora

Zakonodavni odbor je na danas održanoj 81. sjednici razmotrio i pozitivno se izjasnio o: Predlogu zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji i Predlogu zakona o medicinskim sredstvima.

Članica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, Ana Nikolić, prisustvovala je Šestoj dunavskoj parlamentarnoj konferenciji, koja se održava u Bukureštu, u Rumuniji.

Budimpešta, 25. mart 2019. godine

Drugog dana Studijske posjete Republici Sloveniji članovi Odbora za ljudska prava i slobode Momčilo Martinović i Mirsad Murić održali su sastanak sa predstavnicima Ministarstva kulture: Petrom Culetto, državnom sekretarkom, dr Sašom Gazdićem, šefom Službe za kulturne raznolikosti i ljudska prava, dr Gregorom Lesjakom, direktorom Biroa za vjerske zajednice i Marjetom Preželj, službenicom ovog Ministarstva.

Berlin, 21. i 22. mart

Strana 1 od 237