Aktivnosti radnih tijela

jul 30, 2020

Održana 90. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor podnio amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
jul 30, 2020

Održana 76. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Utvrđen amandman na Predlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 
jul 30, 2020

Održana 92. sjednica Administrativnog odbora

Objavljeno u: Administrativni odbor

Data saglasnost na Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj  organizaciji i sistematizaciji Službe Skupštine

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Potkategorije

 

osce pa 500

Crna Gora je postala punopravna članica Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju odlukom Stalnog savjeta, 22. juna 2006. godine i time, kao nezavisna i suverena država, prvi put postala članica neke međunarodne organizacije.

Parlamentarna skupština OEBS-a (PS OEBS) utemeljena je Madridskom deklaracijom, a prva sjednica održana je 1992. godine u Budimpešti, kada je odlučeno da sjedište međunarodnog sekretarijata bude u Kopenhagenu. Predstavlja parlamentarnu dimenziju Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju koju čini 57 država članica, rasprostranjenih od Vankuvera do Vladivostoka. Njen primarni cilj je olakšavanje međuparlamentarnog dijaloga, kao važnog aspekta sveukupnih napora da se uspješno odgovori na izazove demokratije u regionu OEBS-a i osigura bezbjednost za sve. Jedna od važnih aktivnosti Parlamentarne skupštine OEBS-a su posmatračke misije izbornih procesa, posebno parlamentarnih izbora. Od 1993. više od pet hiljada parlamentaraca posmatrali su preko 130 različitih izbora u više od 30 zemalja. Na svakom godišnjem zasijedanju, Skupština bira predsjednika Parlamentarne skupštine, koji je ujedno i najviši predstavnik Skupštine i koji predsjedava njenim sastancima. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić imenovan je na ovu funkciju 2013. godine, na XXII Godišnjem zasijedanju održanom u Istanbulu.

Crna Gora ima pravo na tri člana/ice (šef/ica delegacije i 2 člana/ice) i tri zamjenika/ce u Parlamentarnoj skupštini. Delegaciju Skupštine Crne Gore pri Parlamentarnoj skupštini OEBS-a od juna mjeseca 2016. godine čine: šef delegacije Darko Pajović, predsjednik Skupštine Crne Gore, stalni članovi Milutin Simović i Slaven Radunović, kao i zamjenik stalnom članu poslanik Branko Čavor.

Tokom 25. saziva članovi delegacije PS OEBS–a učestvovali su na redovom zasijedanju i to:

 • 1 - 5. jul 2016. godine, Tbilisi, XXV Godišnje zasijedanje Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju
 • 25. i 26. februar 2016.godine, Beč, XV Zimsko zasijedanje Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju
 • 5 - 9. jula 2015.godine, Helsinki, XXIV Godišnje zasijedanje Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju

   

 • 18 – 20. februar 2015.godine, Beč, XIV Zimsko zasijedanje Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju

   

 • 3 – 5. oktobar 2014. godine, Ženeva – Jesenje zasijedanje Parlamentarne skupštine OEBS-a u čijem fokusu su se našli bezbjednosni izazovi i uloga parlamenata u cilju njihovog prevazilaženja. Osim toga, bilo je riječi o ekonomskim pitanjima, pitanjima zaštite životne sredine sa akcentom na odnos klimatskih promjena i razvoja tehnologije, kao i ljudskim pravima u smislu njihov epomocije i zaštite.

 • 28. jun – 2. jul 2014. godine, Baku – XXIII Godišnje zasijedanje Parlamentarne skupštine OEBS-a, na kome je predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić postao počasni predsjednik PS OEBS-a . Usvojena je završna deklaracija pod nazivom: „Helsinki +40: Ljudska bezbjednost za sve“, koja je objedinila više rezolucija koje se odnose na prioritete na koje treba da se oslanja Parlamentarna skupština u budućem djelovanju, a koji se odnose na politička pitanja i bezbjednost, ekonomska pitanja, kao i teme vezane za demokratiju, ljudska prava i humanitarna pitanja.

 • 11. april 2014, Beč – Sastanak ruske i ukrajinske delegacije u PS OEBS-a, na poziv predsjednika PS OEBS-a Ranka Krivokapića, koji je održan u cilju otvaranja parlamentarnog dijaloga ruskih i ukrajinskih parlamentaraca na temu ukrajinske krize.

 • 6. i 7. april 2014. godine, Kopenhagen – Sastanak Biroa PS OEBS-a, na kojem su predstavljene ključne aktivnosti preduzete od posljednjeg sastanka ovoga tijela, te razmatrani prijedlozi izvještaja i rezolucija koji će biti finalno razmatrani i usvajani na Godišnjem zasijedanju PS OEBS-a. Osim toga, razmatrane su i aktivnosti koje se odnose na izborne posmatračke misije u kojima će učestvovati PS OEBS-a u narednom periodu.

 • 13 – 15 februar 2014. godine, Beč – XIII Zimsko zasijedanje Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (PS OEBS), na kojem su se razmatrale političke odluke u oblastima demokratije, ljudskih prava, kao i bezbjednosti, te održane specijalne debate na temu rasta ekstremizma, radikalizma i ksenofobije kao izazova OEBS-a kao i trenutne situacije u Ukrajini. 

 • 5. i 6. decembar 2013. godine, Kijev – Sastanak Ministarskog savjeta OEBS-a.

 • 1. novembar 2013. godine, Beč – Sastanak Stalnog savjeta OEBS-a.

 • 13 – 15. oktobar 2013. godine, Budva – Jesenje zasijedanje Parlamentarne skupštine OEBS-a, u čijem fokusu je bila uloga OEBS-a u promociji zaštite ljudskih prava, borbe protiv terorizma i transnacionalnih prijetnji, kao i pitanja bezbjednosnih efekata ekonomske krize, te integracije različitih društava.

 • 29. jun - 3. jul 2013. godine, Istanbul - Godišnje zasijedanje Parlamentarne skupštine OEBS.

***

Aktivnosti delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini OEBS-a tokom 24. saziva

Članovi delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini OEBS-a su tokom 24. saziva učestvovali na redovnim zasijedanjima i sastancima, i to: